Over de parochie

De geloofsgemeenschap van de H.Jacobus in Maasdijk is in de zestiger jaren opgericht. Door het Bisdom werd de parochie van de St. Adrianus in Naaldwijk als moeder voor de Maasdijk aangesteld.

De naam H. Jacobus is te danken aan de toenmalige pastoor van Naaldwijk Jacobus J. Eeken, die vanaf dat moment ook onze pastoor werd. Op 4 december 1963 werd de noodkerk ingezegend, waarna de eerste H.Misoffer werd opgedragen. Het nieuwe kerkgebouw werd in de loop van 1981 in gebruik genomen. Aan de voorzijde ziet men de eerste steen met de tekst: “ Gun God en uzelf meer tijd”.

Het is in getal een kleine katholieke gemeenschap. Tegelijkertijd hebben wij alles wat een grote parochie ook heeft: Eerste communie, vormsel, oecumenische contacten, elke week een viering, een parochiecentrum, scouting, drie koren, bloemengroep, wijkcontactpersonen, kerkenveiling enz.  Veel parochianen zijn op een of andere manier actief betrokken. Het veertigjarig jubileumjaar in 2003 en de pelgrimstocht naar Santiago zullen wij niet snel vergeten. Het was een hele mooie, gezellige en inspirerende reis. Het was ook indrukwekkend om bij het graf van Jacobus in het Nederlands een voorbede te mogen uitspreken voor onze jubilerende Maasdijkse parochie. Deze hele reis had nog een extra dimensie door de aanwezigheid van onze pastoor J. Steenvoorden, die iedere dag met ons samen de reis begon met een reisgebed en een pelgrimslied. We hopen dat deze unieke samenwerking blijft. In de nieuwe federatie Westland en dat we onze werkwijze voort kunnen zetten.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.