Beraad Catechese

Onder dit beraad vallen de volgende werkgroepen:

Voorbereiding Doopsel
Het doel van deze groep is de ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op het toedienen van het sacrament van het doopsel bij hun kind.

Contactpersoon:
mw. C. Groenewegen-Veenman

Wat kunt u doen en verwachten wanneer u uw kind wilt laten dopen?
De werkgroep doopvieringen zal de ouders zo goed mogelijk voorbereiden op het toedienen van het sacrament van het doopsel. 
Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u contact op nemen met mw. C. Groenewegen-Veenman of stuur een e-mail

Er bestaan vaste data voor de doopvieringen. Dit is altijd op een zondag. Het tijdstip varieert tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Er worden maximaal 6 doopvieringen per jaar in Maasdijk gehouden. Indien gewenst kan uw kind in plaats van in een doopviering in een gezinsviering worden gedoopt. Dergelijke vieringen zijn op de derde zaterdag van de maand om 19.00 uur.

Ongeveer een maand voor de doopviering zal een gesprek plaatsvinden tussen de ouders en de werkgroep. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over het verloop van de viering, over wat meegebracht mag worden en over het samenstellen van een boekje. Tevens zal voorafgaand aan de doopviering een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de ouders en de pastoor. De datum van dit gesprek horen de ouders via de werkgroep.

De kosten voor de doopviering bedragen € 50,--. Dit mag na de doopviering betaald worden aan de werkgroep. Tijdens een doopviering zingt meestal het kinderkoor van Maasdijk ‘De Dijkenaartjes’. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Indien u vragen heeft over doopvieringen kunt u contact opnemen met de werkgroep. Zie hiervoor bovengenoemd telefoonnummer en e-mail adres.

Voorbereiding 1e H. Communie
Het doel van deze groep is de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de viering van de 1e Communie.

Contactpersoon:
mw. M. van der Drift

Voorbereiding Vormsel
Het doel van deze groep is om samen met de ouders de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het sacrament van het Vormsel.

Contactpersoon:
mw. C. Groenewegen-Veenman

Jongerenpastoraat
Voor diegenen die gevormd zijn, biedt de parochie de mogelijkheid om daarna met elkaar aan verschillende activiteiten deel te nemen. Deze groep gaat o.a. naar de vuurdoop van het Bisdom Rotterdam.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.