Beraad Liturgie

Dit beraad is verantwoordelijk voor zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van de liturgie.
Onder dit beraad vallen de volgende werkgroepen:

Lekenvoorgangers en voorgangers Avondwakes
Contactpersoon:
dhr. N. van Leeuwen

Lectoren
Contactpersoon:
mw. C. Hersbach-Olsthoorn

Kosters
Contactpersoon:
Dhr. Abram de Vos

Kerkversiering
Contactpersoon:
Dhr. Jan van Heyningen

Kindervieringen
Contactpersoon:
Marjan van der Drift

Middenkoor “I Mellom”
Dirigente: Annemarie Verburg
Pianist: mw. I. Bokma-Nederhof
Secretaris: Diane Olsen
repetitie: elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.