Beraad Liturgie

Dit beraad is verantwoordelijk voor zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van de liturgie.
Onder dit beraad vallen de volgende werkgroepen:

Lekenvoorgangers en voorgangers Avondwakes
Contactpersoon:
dhr. N. van Leeuwen, tel. 0174-513994

Lectoren
Contactpersoon:
mw. C. Hersbach-Olsthoorn, tel 0174-540110

Kosters
Contactpersoon:
Dhr. Abram de Vos tel. 0174-518180 of 06-17556827

Kerkversiering
Contactpersoon:
Dhr. Jan van Heyningen tel. 0174-729801 of 06-19493982

Kindervieringen
Contactpersoon:
mw. S. Stolze, tel.0174-518434

Middenkoor “I Mellom”
Dirigente: mw. J. Beukers, tel. 0174-421880
Pianist: mw. I. Bokma-Nederhof, tel. 0174-290959
Secretaris: mw. I van der Voort, tel. 0174-413598
repetitie: elke maandagavond van 20.15 - 22.00 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Er is geen enkel lichaamsdeel dat, als het gebroken is, zoveel pijn doet als het hart.