Beraad Liturgie

Dit beraad is verantwoordelijk voor zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van de liturgie.
Onder dit beraad vallen de volgende werkgroepen:

Lekenvoorgangers en voorgangers Avondwakes
Contactpersoon:
dhr. N. van Leeuwen, tel. 0174-513994

Lectoren
Contactpersoon:
mw. C. Hersbach-Olsthoorn, tel 0174-540110

Kosters
Contactpersoon:
Dhr. Abram de Vos tel. 0174-518180 of 06-17556827

Kerkversiering
Contactpersoon:
Dhr. Jan van Heyningen tel. 0174-729801 of 06-19493982

Kindervieringen
Contactpersoon:
Marjan van der Drift tel.06-25157258

Middenkoor “I Mellom”
Dirigente: Annemarie Verburg 06-44574048
Pianist: mw. I. Bokma-Nederhof, tel. 0174-290959
Secretaris: Diane Olsen 06-10810818
repetitie: elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.