Beraad Liturgie

Dit beraad is verantwoordelijk voor zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van de liturgie.
Onder dit beraad vallen de volgende werkgroepen:

Lekenvoorgangers en voorgangers Avondwakes
Contactpersoon:
dhr. N. van Leeuwen, tel. 0174-513994

Lectoren
Contactpersoon:
mw. C. Hersbach-Olsthoorn, tel 0174-540110

Kosters
Contactpersoon:
Dhr. Abram de Vos tel. 0174-518180 of 06-17556827

Kerkversiering
Contactpersoon:
Dhr. Jan van Heyningen tel. 0174-729801 of 06-19493982

Kindervieringen
Contactpersoon:
mw. S. Stolze, tel.0174-518434

Middenkoor “I Mellom”
Dirigente: mw. J. Beukers, tel. 0174-421880
Pianist: mw. I. Bokma-Nederhof, tel. 0174-290959
Secretaris: mw. I van der Voort, tel. 0174-413598
repetitie: elke maandagavond van 20.15 - 22.00 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.