Beraad Liturgie

Dit beraad is verantwoordelijk voor zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van de liturgie.
Onder dit beraad vallen de volgende werkgroepen:

Lekenvoorgangers en voorgangers Avondwakes
Contactpersoon:
dhr. N. van Leeuwen, tel. 0174-513994

Lectoren
Contactpersoon:
mw. C. Hersbach-Olsthoorn, tel 0174-540110

Kosters
Contactpersoon:
Dhr. Abram de Vos tel. 0174-518180 of 06-17556827

Kerkversiering
Contactpersoon:
Dhr. Jan van Heyningen tel. 0174-729801 of 06-19493982

Kindervieringen
Contactpersoon:
Marjan van der Drift tel.06-25157258

Middenkoor “I Mellom”
Dirigente: Annemarie Verburg 06-44574048
Pianist: mw. I. Bokma-Nederhof, tel. 0174-290959
Secretaris: Diane Olsen 06-10810818
repetitie: elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is in niets te vergelijken met wat in ons ligt.