Vieringen

Vieringen in het weekend en doordeweeks:
De gemeenschap van gelovigen komt bijeen voor de liturgie:

zaterdag 19.00 uur
Op de zaterdag voorafgaand aan de 1ste zondag van de maand zingt het koor I Mellom.

Overige vieringen:
Naast de vaste vieringen in het weekend en door de week worden bijzondere vieringen gehouden zoals: avondwake, uitvaart en vieringen bij gelegenheid van een huwelijk of een huwelijksjubileum.
Het is overigens ook in de parochie gebruikelijk geworden dat er bij huwelijksjubilea geen aparte viering in de kerk is op de dag dat het feest wordt gevierd, maar dat aansluiting wordt gevonden bij een van de vieringen in het weekend. Tijdens die viering wordt dan ook aandacht besteed aan het huwelijksjubileum.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.