Historie

Een stukje geschiedenis
Heden en verleden van de kerk, geloofsgemeenschap van de H. Jacobus in Maasdijk.

De geloofsgemeenschap van de H. Jacobus in het dorp Maasdijk bestond in december 2003 40 jaar, de oprichting hiervan heeft nog al wat voeten in de aarde gehad.

Aan het begin van de zestiger jaren, toen het aantal kerkgangers nog erg groot was en de kerken dus overvol, ontstond er in Hoek van Holland bij het kerkbestuur in de parochie van de H. Egbertus, het plan om aan de Heenweg, dat onder de parochie van Hoek van Holland viel, een grotere kerk te bouwen i.p.v. de bestaande kapel.

De katholieken uit het dorp Maasdijk behoorden onder de parochie van de HH. Martelaren van Gorkum in De Lier, maar kerkten voor het merendeel in de kerk van de H. Lambertus aan de Heenweg, omdat deze kerk veel dichterbij was.

Daar het aantal parochianen, als basis voor een grotere kerk te klein was, ging de pastoor van Hoek van Holland, pastoor C. Vlaar †, bij het bisdom een aanvraag indienen voor zowel een nieuwe kerk als voor een herindeling van de parochies van De Lier, Naaldwijk en ’s Gravenzande, waarbij de katholieke inwoners van het dorp Maasdijk zouden worden overgeheveld naar de nieuwe parochie aan de Heenweg.

Toen dit bijna zijn beslag zou krijgen, omdat het bisdom Rotterdam begrip had voor de argumenten van Hoek van Holland, werd e.e.a. bekend bij de katholieken in Maasdijk, die daarover contact zochten met hun pastoor van N. v. Schaijk † in De Lier, en deze adviseerde hen om hierover zo snel mogelijk een gesprek aan te vragen bij het bisdom om het tij te keren en een kerk in het dorp Maasdijk te stichten.

De personen van het eerste uur welke hiervoor veel hebben gedaan zijn de volgende:

Bert Vollebregt,
Herman van der Hoeven †.
Vicaris Drs. W.M.I. van den Ende van het bisdom Rotterdam,

Door de inzet van Bert en Herman in het bijzonder, is er bij het bisdom in korte tijd een ommezwaai gemaakt, omdat bleek dat een kerk in het dorp Maasdijk meer levensvatbaarheid had dan een grotere kerk aan de Heenweg i.v.m. de toekomstig te verwachten uitbreiding van de bevolking.

Daar de parochie van De Lier niet bij machte was aan de Maasdijk een nieuwe kerk te bouwen, liet het bisdom zijn oog vallen op de rijkere parochie van de H. Adrianus in Naaldwijk.
Door het bisdom werd deze parochie aangewezen als de moeder van de Maasdijk en deze ging toen bij de gemeente Naaldwijk informeren of er ook nog een plek was om deze kerk te bouwen.

Al spoedig werd er een perceel aan het Prinses Marianneplein, op huurbasis, beschikbaar gesteld en kon er een bouwaanvraag worden ingediend.
Voordat de bouwvergunning er was, werd al een aanvang met de bouw gemaakt, hetgeen in de gemeenteraad nogal wat problemen veroorzaakte.

Maar uiteindelijk kwam de vergunning rond en werd de kerk voorspoedig afgebouwd.

Op 4 december 1963 werd de noodkerk in Maasdijk door deken W. Nicolaas † toegewijd aan de H. Jacobus en ingezegend, waarna het eerste H. Misoffer in deze kerk werd opgedragen.
De naam van de H. Jacobus is te danken aan de naam van de toenmalige pastoor van Naaldwijk, Jac.J. Eeken, die vanaf dat moment ook onze pastoor werd.

De noodkerk voldeed al snel niet meer aan de eisen van een kerkgebouw en zodoende werd eind 1980 een aanvang gemaakt met de nieuwbouw, welke over de oude houten kerk is heen gebouwd, zodat er nog tijdens de bouw gekerkt kon worden en het aangezicht van de kerk ook het zelfde was in vorm als de noodkerk.

Het nieuwe kerkgebouw werd in de loop van 1981 in gebruik genomen.

Aan de buiten voorzijde ziet men de eerste steen met de volgende tekst.

“GUN GOD, ELKAAR EN UZELF MEER TIJD”

Deze eerste steen is gelegd door H.P.R.A. v.d. Plas op 14 november 1980, met daarin een koker met de namen van het parochiebestuur en de bouwcommissie.

Tevens is aan de buiten voorzijde een roestvrij stalen kruis gemonteerd met verlichting in 1981 naar ontwerp van Pastor H. v.d. Plas en gemaakt door gebr. v.d. Akker uit Maasdijk.

In oktober 2002 is de kerk voorzien van een klein luidklok, welke jaren heeft gehangen bij de kapel van de zusters Dominicanessen in Naaldwijk, later het "Trefpunt geheten.

Tot op de dag van vandaag is de kerk van de H. Adrianus in Naaldwijk nog steeds onze moederkerk.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.