Over de parochie

Zo’n 150 jaar geleden stond er nagenoeg niets op de plaats waar nu Hoek van Holland ligt. Er was geen Nieuwe Waterweg, geen spoorweg, geen wegen, alleen maar duinen en bosgebied. Die duinen en het bosgebied bestaan nog steeds, alleen in een kleinere omvang. Door het graafwerk aan de Nieuwe Waterweg vestigden zich arbeiders in dit gebied. In 1893 was de Nieuwe Waterweg en de spoorweg klaar en kwamen steeds meer mensen in het gehucht Hoek van Holland wonen. In het jaar 1900 woonden hier al zoveel mensen, dat een katholieke parochie werd opgericht en toegewijd werd aan de Heilige Egbertus. Op 28 mei 1900 werd de R.K. Parochie St. Egbertus te Hoek van Holland opgericht en de nieuwe pastoor J. Waterreus werd geïnstalleerd. Bij de oprichting van de parochie werd met de pastoor van Naaldwijk de grens vastgesteld en bovendien dat de St. Lambertuskerk in Heenweg de bijkerk werd van Hoek van Holland. In december 1900 hadden beide kerken tesamen 171 parochianen.

In mei 1940 lag de Egbertuskerk onder zwaar vuur tijdens de eerste gevechten. In december 1940 trok de Duitse SS in de pastorie en dat tegen de wil van pastoor Onderwater. Een fikse ruzie was het gevolg. In 1941 werd pastoor Onderwater door de Gestapo weggehaald en kwam kort daarna weer terug. Dat was van korte duur, want twee dagen later moest pastoor Onderwater zich in Rotterdam melden bij de Sicherheits Dienst op het Westplein. Op 29 juli 1941, na het lezen van H.Mis, vertrok hij met de trein naar Rotterdam om nooit meer terug te keren. Later is gebleken, dat hij in een kamp in Duitsland is overleden. In 1944 werden door een V-2 bom op het kerkhof, de kerk, pastorie en de school nagenoeg geheel verwoest.

In 1948 werd het 75-jarig bestaan van de St. Lambertus gevierd, nadat de restauratie was voltooid. Uiteindelijk werd op 13 april 1959 de 1e paal geslagen voor de nieuwe Egbertuskerk, waarna deze op woensdag 6 april 1960 door Mgr. M.A. Jansen werd geconsecreerd. De geloofsgemeenschap werd groter en er zijn nu circa 1160 parochianen. Midden jaren ’90 vertrok de laatste pastoor uit Hoek van Holland, waarna de St. Egbertus & St. Lambertus Parochie ging samenwerken met de parochies van ’s-Gravenzande, Monster en Poeldijk. De gezamenlijke pastoor werd pastoor J. van Mastwijk uit Monster met assistentie van pater Van Rijn osc.

In de afgelopen 10 jaar werd de St.Lambertus een Rijksmonument. De Stichting Vrienden van het St.Lambertuskerkje heeft veel financiële ondersteuning gegeven aan de restauratie. Het kerkje staat er weer mooi bij.

In 2011 werd een monument geplaatst op het voorplein van de St. Egbertuskerk ter nagedachtenis van Pastoor Onderwater.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.