Beraad Diaconie

Het beraad Diaconie heeft onder meer tot taak de sociale belangen binnen en buiten de parochie te behartigen. Zij zal op dit terrein coördineren, activeren en organiseren waar dit verlangd wordt. Verder zal zij proberen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie tot een levende gemeenschap en de communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren daar waar mogelijk is.

Openstelling H. Egbertuskerk en de parochiezaal ’t Schip:

Iedere zaterdagmorgen is de H. Egbertuskerk en ’t Schip open. Er is dan gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Gelegenheid voor vragen, opsteken kaarsje in de Mariakapel en eventueel luisteren naar levende muziek.

Contactinformatie: Mw. M. Schippers
Parochie secretariaat: egbertusenlambertus@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.