Beraad Diaconie

Het beraad Diaconie heeft onder meer tot taak de sociale belangen binnen en buiten de parochie te behartigen. Zij zal op dit terrein coördineren, activeren en organiseren waar dit nodig is. Verder zal zij proberen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie tot een levende gemeenschap en de communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren daar waar mogelijk is.

Contactinformatie:
Parochie secretariaat: egbertusenlambertus@rkwestland.nl
mw. M.S.M. Reukema (Bestuursverantwoordelijke)

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.