Het verhaal Egbertus en Lambertus

Vluchtend voor de pest, die in Engeland heerst, zet Egbertus (Egbert van Rathmelsigi, 639-729) voet aan wal op Ierland. Hij is er vooral ook op pelgrimstocht en wordt daar opgenomen in de orde der Benedictijnen waar hij later abt wordt van het klooster van Rathmelsigi. Onder zijn leiding wordt de Benedictijnse abdij van Rathmelsigi een kweekschool voor missionaris-sen. Hij is er leraar van velen die naar de Lage Landen vertrekken. Zelf reist Egbert nooit af naar de Lage Landen. Het is wel aan hem te danken, dat zijn leerlingen in de Lage Landen het Evangelie gaan prediken. Onder hen is naast Willibrordus, Bonefacius, Wigbertus en Adelbertus ook Lambertus. Het is sinds 729 aan Egbertus te danken dat het Paasfeest altijd wordt gehouden op de 1e zondag na volle maan en na 21 maart. Hij voert dat kort voor zijn dood, in.
Zijn patroonsfeest wordt op 24 april gevierd.

Missionaris Lambertus (640-705) reist - eenmaal aangekomen in de Lage Landen - in zuidelijke richting verder naar zijn geboortestad waar hij omstreeks 672 tot aan zijn dood bisschop is, van Maastricht én later van Luik. Als ‘Apostel van de Kempen en Taxandrie’ (Noord Brabant en de huidige provincie Antwerpen) legt hij grote apostolische ijver aan de dag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Limburg veel kerken aan hem zijn toegewijd. Volgens zijn officiële biografie veroordeelde Lambertus herhaaldelijk de buitenechtelijke liefdesrelatie van koning Pepijn II met Alpaïs. Bisschop Lambertus voelde zich genoodzaakt het overspelige paar te excom-municeren. Uit wraak zou Alpaïs bisschop Lambertus hebben laten vermoorden. Er werd een aanslag op hem gepleegd in het jaar 705 en Lambertus stierf op 17 september door een speerstoot in het hart. Niet lang daarna wordt hij als martelaar vereerd in de gehele streek en geniet hij ver buiten de landsgrenzen grote bekendheid. Hij wordt later ook vereerd als patroon van de textielarbeiders. Zijn naam betekent: “de in het ganser land schitterende”. Lambertus wordt vaak afgebeeld als een bisschop met een open boek en een lans of zwaard in zijn hand.
Zijn patroonsfeest wordt op 17 september gevierd.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.