Beraad Liturgie

In het Liturgieberaad van onze parochie zijn alle werkgroepen die rechtstreeks of zijdelings met Liturgie te maken hebben vertegenwoordigd. Koor, dirigent, bestuur, redactie, oecumene, catechese, (op dit moment vacant) diaconie, secretariaat, kosters en interne contacten van beide kerken komen drie keer per jaar bijeen om te bespreken wat er de afgelopen periode is voorgevallen, wat er voor verbetering vatbaar is en wat er voor de komende periode voorbereid moet worden. Daarbij kan je dan denken aan, de advent, de veertigdagentijd,  Maria lichtmis, oogstdankdag, oecumenische vieringen, kerstvieringen, vieringen voor ouderen die niet in de kerk plaatsvinden etc… Het pastorale team is middels toezending van de notulen op de hoogte van de genomen besluiten. Het beleid van het beraad Liturgie in het algemeen is zorg dragen voor de liturgische vieringen in onze parochiekerk, ter bevordering van het geloofsleven in de parochiegemeenschap.

Aanspreekpunten:
Mw. E. Schaap
Mw. G. van Steekelenburg
Mw. C. Ringelberg

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.