Beraad Liturgie

In het halfjaarlijks Liturgie Overleg Parochie zijn alle werkgroepen, die rechtstreeks of zijdelings met liturgie te maken hebben, vertegenwoordigd. Bestuur, koor, dirigent, redactie, oecumene, catechese, (op dit moment vacant) diaconie-mov, parochiesecretariaat, kosters en interne contacten. Besproken wordt wat er de afgelopen periode is afgesproken (in het federatief verband en met het pastoraal team), wat er lokaal is gebeurd rond liturgie, wat er voor verbetering vatbaar is en wat er voor de komende periode voorbereid moet worden. Denk daarbij aan bijzondere vieringen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, patroonsfeesten, de advent, de veertigdagentijd,  Maria Lichtmis, oogstdankdag, vieringen voor ouderen die niet in de kerk plaatsvinden. Het pastorale team wordt op de hoogte gehouden van het besprokene met het verslag van deze bijeenkomsten.
Het beleid van het Liturgie Overleg Parochie in het algemeen is zorg dragen voor goed verlopen van de liturgische vieringen in onze parochiekerk in Hoek van Holland en bijkerk in Heenweg. Dit ter bevordering van het geloofsleven in onze parochiegemeenschap.

Aanspreekpunten:
voor Egbertuskerk - mw. E. Schaap     
voor Lambertuskerk - mw. A. v.d. Arend
mw. M.S.M. Reukema (Bestuursverantwoordelijke)

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Echt respect moet u verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.