Patroonsfeest

Sint Egbertuskerk
In april vieren we het patroonsfeest van Sint Egbertus in onze parochie. Egbertus (ook Ecgberth of Eckbert) van Iona is abt en bisschop geweest en volgens de overlevering geboren in 639; hij overleed in 729. Volgens de beschikbare informatie herdenken we Heilige Egbertus op 24 april maar er wordt ook 27 april en 26 november genoemd. Sint Egbertus werd geboren in de Engelse landstreek Northumbrië. Hij werd monnik en verhuisde naar een klooster in het Ierse district Connaught. Hier werd hij overvallen door een aantal rampen, wat hem deed nadenken over de zin van zijn leven.
Na een tijdlang als banneling in Ierland geleefd te hebben, vertrok Egbertus naar de monniken op het eiland Iona. Daar werd hij met grote vreugde en veel eerbetoon ontvangen. Dankzij de wijsheid die hem was gegeven heeft hij het voor elkaar gekregen, dat de broeders zich daar voortaan aanpasten aan de katholieke gebruiken rond het vaststellen van het jaarlijks paasfeest en de haardracht van de monniken.
De heilige Egbertus is voor de verspreiding van de christelijke boodschap in de Duitse landen de wegbereider geweest. Hij stierf op Paasmorgen, vlak nadat hij de Hoogmis van 's Heren verrijzenis had gevierd. Onze kerk in Hoek van Holland is toegewijd aan Sint Egbertus, misschien wel omdat hij veel stormen had overleefd. Een beeltenis van de Heilige Egbertus is te vinden onder de luidklok van de kerk en, wat veel parochianen waarschijnlijk niet weten, er is boven de voordeur van het huis aan de Rietdijkstraat 52 te Hoek van Holland ook een beeltenis van de heilige te vinden. Vooral de laatste is bijzonder want dit pand heeft een tijd als pastorie gediend voordat de huidige kerk in gebruik is genomen.

Sint Lambertuskerk
Lambertus van Maastricht, ook Lambert, Landebertus of Lambrecht (Maastricht, 638 - Luik, 17 september 706), was bisschop van Maastricht tussen ca. 670 en het jaar van zijn dood. Hij is de patroonheilige van de textielarbeiders. Het patroonsfeest van Sint Lambertus wordt gevierd op 17 september.

Levensbeschrijving en legende
Naar men aanneemt werd Lambertus in 638 te Maastricht geboren. Lambertus was afkomstig van een adellijke familie die afkomstig was van Maastricht. Hij was een protégé van zijn oom, bisschop Theodardus. Toen Theodardus kort na 669 werd vermoord, bepaalden de raadslieden van de Frankische koning Childerik II dat Lambertus bisschop van Maastricht moest worden. Lambert had banden met Hugobert en Plectrudis, de eerste vrouw van Pepijn van Herstal, de hofmeier (een soort eerste minister en de werkelijke machthebber) van Austrasië, die dit gebied namens de Merovingische koningen van Austrasië bestuurden. Nadat Childerik II in 673 werd vermoord, kwam de factie van Ebroin, de hofmeier van Neustrië, ook in Maastricht aan de macht. Lambertus werd uit zijn ambt gezet en bracht de jaren 674 - 681 in ballingschap door in de pas opgerichte abdij van Stavelot. In die periode was Faramundus bisschop van Maastricht. Na de dood van Ebroin in 681 en de daarmee gepaard gaande wijziging in de politieke verhoudingen binnen het Merovingische rijk, kon Lambertus in 681 zijn ambt opnieuw vervullen en keerde hij terug naar zijn bisdom.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Echt respect moet u verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.