Lambertuskerkje

N.W.M. Sosef, voorzitter
mw. M.S.M. Reukema, secretaris
J.A.M. van Heijningen, penningmeester
P.C.M. van der Haak, vicevoorzitter
mw. C.G.M. Weterings-van Es
Jhr. mr F.C.M. van Rijckevorsel, beschermheer
Pastoor J.C.M. Steenvoorden, adviseur

Rabobank NL25 RABO 0145302016  t.n.v. St. Vrienden Lambertuskerkje, 's-Gravenzande
www.sintlambertuskerkje.nl

Wie was Lambertus?
Lambertus werd geboren in Maastricht rond 638. In deze stad werd hij in 672 bisschop. Met grote ijver bracht hij het geloof in Limburg, Brabant en de Kempen en veel kerken in zijn geboortestreek zijn dan ook aan hem gewijd. Regelmatig was hij verwikkeld in politieke kwesties. Meer dan eens moest hij voor zijn leven vrezen. In 705 werd hij op brute wijze om het leven gebracht. Sindsdien wordt hij als martelaar vereerd. De heilige Hubertus bracht zijn relieken over van Maastricht naar Luik. In 1938 werd een deel van zijn geboortestad teruggegeven. Sint Lambertus is later de patroon van de textielarbeiders geworden.

Van toen naar nu
Jonkheer A.J.A. van Rijckevorsel (August) was beheerder van het landgoed "Staelduin". Rond 1850 ontwikkelde hij het zuidelijke gedeelte van dit duin tot tuinbouwgebied. Het noordelijke gedeelte werd het "Staelduinse bos". Voor zijn rooms-katholieke pachters stichtte hij in 1872 het Sint Lambertuskerkje. Tot vandaag de dag vinden er nog wekelijks vieringen plaats. (Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de parochie www.egbertuslambertus.nl.) Daarnaast vormt het kerkje steeds vaker een ideale locatie voor een kerkelijk huwelijk, doop of jubileum.

Het interieur
Het prachtige neogotische interieur geeft het Lambertuskerkje een sfeervolle uitstraling. Een rustpunt in het drukke bestaan. De tijd staat hier even stil.
De altaartafel en het tabernakel zijn afkomstig uit een afgebroken Belgisch klooster. De Godslamp en de kroonluchter zijn versierd met drie respectievelijk zes daarop gemonteerde wapenschildjes. Een van deze wapenschildjes stelt het wapen van de familie Van Rijckevorsel voor, de stichter van deze kerk.

De Sint Lambertuskerk ligt aan de Maasdijk 189, 2691 PE Heenweg ('s-Gravenzande) en behoort tot de R.K. Parochie H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland.
Als regel vindt er een viering plaats 's zondags om 09.30 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Echt respect moet u verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.