Over de parochie

De naam van de parochie is ontleend aan de historie van ’s-Gravenzande. In 1230 liet Machteld van Brabant, echtgenote van Graaf Floris IV van Holland, in ’s-Gravenzande een kerkje bouwen waaraan zij een Mariabeeld schonk. Dit Mariabeeld kreeg de faam grote wonderen te kunnen bewerkstelligen, waardoor ’s-Gravenzande destijds uitgroeide tot een belangrijke Mariabedevaartplaats. Tijdens de Beeldenstorm verloor ’s-Gravenzande haar katholieke identiteit en haar kerk. Pas in 1949 ontstond in 's-Gravenzande weer een R.K. kerkgelegenheid, eerst als 'bijkerk' van de H. Machutusparochie in Monster van waaruit de diensten werden verzorgd. Vanwege het groeiend aantal parochianen werd later, onder leiding van de eerste 'eigen' pastoor J. Sikkink, in 1966 een houten noodkerk geplaatst aan de rand van de toenmalige bebouwde kom van ’s-Gravenzande, op de plaats van het huidige kerkgebouw. In 1975 werd het huidige kerkgebouw ‘de Hoeksteen’ ingewijd.

De Hoeksteen is een modern kerkgebouw waarin de sfeer wordt bepaald door lichte kleuren in combinatie met glas-in-loodramen ontworpen door Carel Bruens, welke de zeven sacramenten in beeld brengen. Later heeft Carel Bruens in opdracht van het parochiebestuur de kruisweg uitgebeeld in vijf schilderijen. De keuze voor deze onorthodoxe weergave, normaal veertien staties nu vervat in vijf schilderijen, werd ingegeven door het gebrek aan muurruimte in het kerkgebouw. Het kerkgebouw biedt de mogelijkheid voor diverse activiteiten. Zo werd in 2005 het jubileum van de parochie besloten met een maaltijd in de kerk.

De parochie in ’s-Gravenzande is een jonge parochie, opgebouwd door parochianen zelf. Dit is nog steeds zichtbaar in de betrokkenheid van vrijwilligersgroepen en de verantwoordelijkheid die men voelt voor de eigen parochie. Er is veel samenhang en gemeenschapszin. Een moment waarop dit expliciet tot uitdrukking komt is het gezamenlijk koffie drinken na de zondagse vieringen, een moment van ontmoeting dat door de parochianen wordt gekoesterd.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.