Beraad Diaconie

Bestuursverantwoordelijke vacant

Doel: Christen zijn in de maatschappij.
Taak: DIENEN
Kijken naar individuen die in nood verkeren. Signaleren en acteren: De 7 werken van barmhartigheid leven: Naastenliefde expliciet maken. Zieken bezoeken, Doden  begraven, Nazorg, Honger en Dorst lessen, Gevangenen bezoeken, Vreemdelingen opnemen, De naakte kleden.

Welke werkgroepen vallen hieronder?
Missie Ontwikkeling Vrede: MOV
Parochiële Caritas Instelling PCI

Ziekenbezoek
Seniorenpastoraat
Werkgroep rouwbegeleiding
Oogstdankdag
Hoeksteen in de tuinbouw

De stichting verjaardagsaktie (ook extern)

Communie thuis

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Schrijf op wat er in je leven gebeurt. Dan zie je beter waar je dankbaar voor kunt zijn.