Beraad Diaconie

Bestuursverantwoordelijke vacant

Doel: Christen zijn in de maatschappij.
Taak: DIENEN
Kijken naar individuen die in nood verkeren. Signaleren en acteren: De 7 werken van barmhartigheid leven: Naastenliefde expliciet maken. Zieken bezoeken, Doden  begraven, Nazorg, Honger en Dorst lessen, Gevangenen bezoeken, Vreemdelingen opnemen, De naakte kleden.

Welke werkgroepen vallen hieronder?
Missie Ontwikkeling Vrede: MOV
Parochiële Caritas Instelling PCI

Ziekenbezoek
Seniorenpastoraat
Werkgroep rouwbegeleiding
Oogstdankdag
Hoeksteen in de tuinbouw

De stichting verjaardagsaktie (ook extern)

Communie thuis

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.