Historie

Gravin Machteld van Brabant, echtgenote van Graaf Floris IV van Holland, liet rond 1230 in ’s-Gravenzande een kerkje bouwen. Vlak voor haar dood in 1276 schonk zij aan deze kerk een madonnabeeld dat had toebehoord aan de H. Elisabeth, de patroonheilige van de parochie in die tijd. Dit Mariabeeld kreeg de faam grote wonderen te kunnen bewerkstelligen, waardoor ’s-Gravenzande uitgroeide tot een belangrijke Mariabedevaartplaats.

De roerige tijden in onze vaderlandse geschiedenis en de reformatie brachten grote veranderingen teweeg in het kerkelijk klimaat. Daarbij verloor ’s-Gravenzande haar katholieke identiteit en haar kerk.

Pas in 1949 ontstond in 's-Gravenzande weer een rooms katholieke kerkgelegenheid. Als 'bijkerk' van de H. Machutusparochie in Monster werd toen de kerkzaal aan de Pieter Heusstraat door Mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, ingezegend. De diensten werden door de geestelijkheid van Monster verzorgd.

Vanwege het groeiend aantal parochianen werd later, onder leiding van de eerste 'eigen' pastoor J. Sikkink, uitgezien naar een grotere kerkgelegenheid. Daarom werd in 1966 een houten noodkerk geplaatst aan de rand van de toenmalige bebouwde kom van ’s-Gravenzande, op de plaats van het huidige kerkgebouw. Deze noodkerk heeft dienst gedaan tot het moment dat met de bouw van het huidige kerkgebouw werd begonnen. Tijdens de bouw werd onze parochie gastvrij ontvangen door de Hervormde Gemeente (Uniekerk) in de Langestraat.

Het huidige kerkgebouw 'De Hoeksteen' werd op 23 maart 1975 ingewijd, door de toenmalige bisschop van Rotterdam Mgr. dr. A.J Simonis.

Medio 1989 werd het kerkgebouw uitgebreid met een vergader- en secretariaatsruimte. In 1996 onderging het gebouw een ingrijpende vernieuwing. Daarbij werden ook de glas-in-loodramen geplaatst, ontworpen door de kunstenaar Carel Bruens. Zeven van de nieuwe ramen brengen de sacramenten in beeld, het achtste raam plaatst de Kerk in relatie tot haar gelovige gemeenschap. In dit raam is daarvoor de tekst 'de Kerk is de mens waarin Christus boodschap centraal staat'. Op 19 oktober 1996 heeft de huidige bisschop van Rotterdam, Mgr. drs. A.H. van Luyn SDB, tijdens de eucharistieviering de beide nieuwe altaren met H. Olie gezalfd.

Daarnaast zijn de belangrijkste momenten in de geschiedenis van onze parochie op chronologische volgorde gezet.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.