Beraad Catechese

Bestuursverantwoordelijke vacant

Doel: Geloofsverdieping
Taak: LEREN
Elk individu de mogelijkheid geven om zich te verdiepen in het Geloof
Het doorgeven van het geloof.
In verbondenheid laten kennis maken met het geloof.
Uitvoering geven aan -en het aanreiken van -Catechese.

De beraad catechese bestaat uit de volgende werkgroepen:

werkgroep Voorbereiding Doopsel
Deze werkgroep bereidt de ouders, samen met de pastor, voor op het doopsel van hun zoon of dochter. Het doopsel wordt toegediend tijdens een (gezamenlijke) doopviering, die doorgaans eenmaal per twee maanden (de derde zondag van de maand om 13.00 uur) plaatsvindt.

Bij aanmelding via het parochiesecretariaat worden de ouders uitgenodigd voor een (gezamenlijke) doopgespreksavond, waarbij naast de pastor, één van de werkgroepleden aanwezig is. In dat gesprek wordt dan o.a. de doopliturgie besproken.

Jaarlijks verzorgt de werkgroep, tezamen met de doopwerkgroep van de parochies in regio west (Hoek van Holland / Heenweg, 's-Gravenzande, Monster en Poeldijk), een gebedsdienst waarbij in het bijzonder om zegen wordt gevraagd voor de dopelingen van het afgelopen jaar en hun ouders, familie.

Contactpersoon:
Mevr. A. Borsboom of stuur een mail

werkgroep Eerste Communie
De werkgroep Eerste Heilige Communie bereidt de kinderen en hun ouders voor op de 'Eerste Heilige Communie'.

Tijdens twee ouderavonden ontvangen de ouders informatie over het voorbereidings-project, de inhoud van de viering en enkele praktische zaken. Ook zullen de ouders na een korte inleiding met elkaar in gesprek gaan. Dit kan zijn naar aanleiding van een stuk bijbeltekst gevolgd door een video van dit bijbelverhaal, of door het schrijven van een spiegelverhaal dat in de Eerste Communieviering wordt voorgelezen.

In een achttal stappen wordt met de kinderen het project behandeld. Daarbij is het van groot belang dat de voorbereiding zowel in de kerk als thuis geschiedt. Voorafgaande aan de Eerste Communieviering worden de communicantjes tijdens een viering voorgesteld en zal na de Eerste Communieviering God dank worden gezegd, tijdens een dankviering.

Contactpersoon:
Mevr. Silvia Knoppert

werkgroep Voorbereiding Vormsel
Eenmaal per jaar krijgen de gedoopte 'brugklassers' in onze parochie de gelegenheid het sacrament van het Vormsel te ontvangen.

De werkgroep bereidt de kandidaten aan de hand van een project voor op een bewuste keuze voor het sacrament. Samen met de pastor en enkele ouders verzorgt de werkgroep de twee voorbereidingsavonden, waarbij de ouders kennis kunnen nemen van het project, de viering waarin het. Vormsel zal worden toegediend en enkele praktische zaken. De ouders zullen na een inleiding met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het geloof voor hun eigen leven en dat van hun kinderen.

Naast het project kunnen de vormelingen deel nemen aan een aantal excursies in het kader van kerk en samenleving en aan een gezamenlijk bezoek aan de 'vuurdoop' in de kathedraal van ons bisdom.

Contactpersoon:

Mevr. Hilde de Winter

Verder valt er onder dit Beraad ook:

Huwelijkscatechese
Jongerencatechese
Pastorale school
Bijbelgroep Volwassenen
En niet te vergeten de Contacten  met scholen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.