Parochiebestuur

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze parochie. Zo heeft het bestuur onder andere de zeggenschap over de roerende en onroerende zaken en financiële aangelegenheden. Daarnaast adviseren zij de pastores over het beleid binnen de parochie en hebben zij contacten met het bisdom. De pastoor is de voorzitter van het parochiebestuur. De overige leden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. De leden van het parochiebestuur zijn eenmaal herbenoembaar. In onze parochie heeft parochiebestuur een coördinerende en uitvoerende taak en onderhoudt zij contacten met de vele vrijwilligers die zich in uiteenlopende vormen voor onze geloofsgemeenschap inzetten.

De organisatie van de parochie is onderverdeeld in een aantal taak- of werkvelden. Bij een aantal bestuursleden ziet u een bepaald taakveld vermeld. Het bestuur vergadert in principe éénmaal per maand. Het parochiebestuur bestaat uit acht personen.

De taakverdeling ziet er als volgt uit:

vice voorzitter Dhr. Piet Vijverberg 06 23 89 29 01
secretaris Dhr Fred Post 06 30 66 90 00
penningmeester Mw. Anita Bol 0174-41 89 42
gemeenschapsopbouw Dhr. Jan Jacobs 0174-50 34 03
gemeenschapsopbouw Dhr. Peter Hendriks 06 57 25 67 58
diaconie  vacant  
liturgie vacant  
catechese vacant  
communicatie en structuur vacant  

 

Er zijn momenteel 4 vacatures, namelijk catechese, liturgie, diaconie en communicatie. Alle beraden zijn nu tijdelijk of gedeeltelijk bemand maar hiervoor zoeken wij op korte termijn opvolging en/of versterking. Heeft u interesse in deze bestuursfunctie, neem dan contact op met de heer Piet Vijverberg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-23 89 29 01.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.