Parochiebestuur

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze parochie. Zo heeft het bestuur onder andere de zeggenschap over de roerende en onroerende zaken en financiële aangelegenheden. Daarnaast adviseren zij de pastores over het beleid binnen de parochie en hebben zij contacten met het bisdom. De pastoor is de voorzitter van het parochiebestuur. De overige leden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. De leden van het parochiebestuur zijn eenmaal herbenoembaar. In onze parochie heeft parochiebestuur een coördinerende en uitvoerende taak en onderhoudt zij contacten met de vele vrijwilligers die zich in uiteenlopende vormen voor onze geloofsgemeenschap inzetten.

De organisatie van de parochie is onderverdeeld in een aantal taak- of werkvelden. Bij een aantal bestuursleden ziet u een bepaald taakveld vermeld. Het bestuur vergadert in principe éénmaal per maand. Het parochiebestuur bestaat uit acht personen.

De taakverdeling ziet er als volgt uit:

vice voorzitter mw. C. Zeelenberg-Alsemgeest  
secretaris Mw. C. Alsemgeest  
penningmeester mw. M. Kester- van Leeuwen  
gemeenschapsopbouw dhr. Arno Zwinkels  
diaconie  vacant  
liturgie vacant  
catechese vacant  
communicatie en structuur vacant  
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.