Beraad Gemeenschapsopbouw

Bestuursverantwoordelijken Jan Jacobs

Doel: verbondenheid creëren.
Taak: ZORGEN voor Bewustzijn van gemeenschaps-zijn.
Groepsvorming. Mensen met elkaar in contact brengen. Verbinding creëren.
(Intern en extern)
Hoe betrek je  parochianen bij de kerk.
De sociale component. Men faciliteert een aantal Groepsvormingsprocessen.
Inclusief individueel pastoraat.

Welke werkgroepen vallen hieronder?
Koffiezetgroep
Open kerk
Raad van Kerken

Activiteiten die vanuit dit beraad worden georganiseerd:
Nieuwjaarsborrel    Vastenaktie                                                                                                
Startweekend
Patroonsfeest
Voorjaars (najaars)markt
Geldinzamelingsactie
Kom in de Kerk
Wandelen in mei
Vrijwilligersavond
Bloemschikken Pasen Kerst
Thema avonden, lezing e.d.
Braderieviering
Barbecue interieurverzorgsters
Welkom groep
Filmavonden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen wie hij is.