Secretariaat

Het parochiesecretariaat van onze parochie is iedere woensdag en vrijdag bereikbaar vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur.
U kunt bij het secretariaat onder andere terecht voor het opgeven van misintenties, verhuisberichten of voor het maken van afspraken voor doop, huwelijk en huwelijksjubilea. Evenals voor het doorgeven van ziekte, ziekenhuisopname en overlijden.

Daarnaast zorgt het secretariaat voor de liturgische roosters, reserveringen van vergaderruimte of ruimte voor andere activiteiten in ons kerkgebouw.

Iepstraat 1
2691 EX ’s-Gravenzande
Email  olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
Telefoonnummer 0174 – 41 91 62
Faxnummer 0174 – 42 26 91
NL38 RABO 0343.660.962

Kerkbijdrage:
NL15 INGB 0000.324.700 t.n.v. RK Kerkbestuur te ’s-Gravenzande
NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. RK Kerkbestuur te ’s-Gravenzande


Welke werkgroepen vallen onder het secretariaat?
Redactie Beheer content website parochie
Drukkerij de Hoeksteentjes
Drukkerij overigen
Kopieer en vouwwerk
Bezorging parochieblad
Bezorging drukwerk
Parochieleden-administratie
Wijkcontactpersonen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.