Loofhuttenfeest in Hoek van Holland

03 oktober 2016 - Hoek van Holland / Heenweg

De Raad van Kerken in Hoek van Holland nodigt u uit om het Loofhuttenfeest te gaan vieren in de Dorpskerk, Prins Hendrikstraat 191 aldaar. De viering begint om 19.15 uur, de kerk zal vanaf 18.45 uur open zijn. Het Loofhuttenfeest is een dankfeest van de Joden. Wij als Raad van Kerken willen dat graag met u vieren.

Voorafgaand aan dit loofhuttenfeest kunt u ook deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd. De inloop hiervan is van 17.30 tot 18.00 uur. Als u belangstelling heeft om de gezamenlijke maaltijd mee te maken, vragen wij u om iets mee te brengen (bijv. een salade of sandwich) wat niet opgewarmd hoeft te worden. Wij vragen u ook om voldoende voor u zelf mee te brengen en iets voor een medemens, die binnenkomt en niets bij zich heeft. Tip: Joden eten geen varkensvlees, dus geen varkensvlees gebruiken voor deze maaltijd.

Loofhuttenfeest of Soekot is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten (de voorouders van de Joden) veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. Daarnaast is Soekot ook een oogstfeest, om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.