Beraad Catechese

Als taak voor beraad Cetechese is vastgelegd om met gebruikmaking van elkaars ervaringen, de toerusting van parochianen verder uit te bouwen. Dit gebeurt onder meer door met elkaar aandacht te hebben voor vragen die bij parochianen leven op het gebied van geloven.

Voorzitter:
mw. H. van Niekerk, tel. 0174-629398

Leden:
dhr. J.P.M. Janssen, tel. 0174-621580                                              

Onderstaande werkgroepen behoren tot dit beraad:

Doopvoorbereiding
Ouders, die te kennen geven, dat zij hun kindje willen laten dopen, worden uitgenodigd om met andere doopouders zich te verdiepen in de betekenis van de doop en van de symbolen en riten, die daarbij behoren. Als regel vindt een doopviering, waarin meerdere kinderen worden gedoopt, plaats op de derde zondag eens per drie maanden. Organisatie en assistentie doopvieringen: Mw. C.M.C. van der Arend
Inlichtingen bij het parochiesecretariaat, tel. 0174-624585

Voorbereiding 1e Communie
Aan de hand van een project worden kinderen voorbereid op hun 1e Communie. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders en de basisschool.
Contactpersoon: mw. D. Steenks, tel. 0174-610791

Begeleiding Vormsel
Voorbereiding op het Vormsel door middel van een project en gesprekken. Dit gebeurt op de basisschool en in kleine groepjes in gastgezinnen.
Contactpersoon: dhr. J.P.M. Janssen, tel. 0174-621580

Jongerenpastoraat
Voor diegenen die gevormd zijn, biedt de parochie de mogelijkheid om daarna met elkaar aan verschillende activiteiten deel te nemen. Deze groep gaat o.a. naar de vuurdoop van het Bisdom Rotterdam.
Contactpersoon: vacature
Contact voor de vuurdoop: dhr. J.P.M. Janssen, tel. 0174-621580

Bijbelgroep volwassenen
Van september tot mei is er maandelijks een bezinning rond een bijbeltekst op de pastorie.
Contactpersoon: mw. R. van Elswijk–Baremans

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.