Beraad van Kerken

Behalve de Rooms Katholieke parochie zijn er in Honselersdijk nog drie andere kerkgenootschappen: de Nederlands Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Zij werken samen in het Beraad van Kerken. De contacten met hen zijn van het grootste belang om de ene Kerk van Christus gestalte te kunnen geven.

Namens de Protestantse Kerken Nederland:
ds. C. Bartelink
mw. A.J. Sulsters-Kramer
mw. A. Vreugdenhil-van Dalen

Namens de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden:
ds. M. Opgelder
dhr. M. Schoonderwaldt

Namens de Rooms-Katholieke parochie:
dhr. J.L.K. Rouw
mw. L. Berendse(penningmeester)

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.