Beraad van Kerken

Behalve de Rooms Katholieke parochie zijn er in Honselersdijk nog drie andere kerkgenootschappen: de Nederlands Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Zij werken samen in het Beraad van Kerken. De contacten met hen zijn van het grootste belang om de ene Kerk van Christus gestalte te kunnen geven.

Namens de Protestantse Kerken Nederland:
dhr. G. Pellikaan
mw. A.J. Sulsters-Kramer
mw. A. Vreugdenhil-van Dalen

Namens de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden:
ds. D.C. Peters
dhr. M. Schoonderwaldt

Namens de Rooms-Katholieke parochie:
diaken R.H. Dits (voorzitter)
mw. L. Berendse(penningmeester)
mw. N. v.d. Knaap

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

De grootste crisis is ook de grootste kans.