Beraad van Kerken

Behalve de Rooms Katholieke parochie zijn er in Honselersdijk nog drie andere kerkgenootschappen: de Nederlands Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Zij werken samen in het Beraad van Kerken. De contacten met hen zijn van het grootste belang om de ene Kerk van Christus gestalte te kunnen geven.

Namens de Protestantse Kerken Nederland:
dhr. G. Pellikaan, tel. 06-42047841
mw. A.J. Sulsters-Kramer, tel. 0174-62695
mw. A. Vreugdenhil-van Dalen, tel. 0174-628809

Namens de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden:
ds. D.C. Peters, tel. 0172-421357
dhr. M. Schoonderwaldt, tel. 0174-627755

Namens de Rooms-Katholieke parochie:
diaken R.H. Dits, tel. 0180-617569 (voorzitter)
mw. L. Berendse, tel. 0174-620352 (penningmeester)
mw. N. v.d. Knaap, tel. 0174-500385

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Richt je pijlen op corona, niet op elkaar.