Beraad Gemeenschapsopbouw

Het beraad Gemeenschapsopbouw heeft onder meer tot taak de sociale belangen binnen en buiten de parochie te behartigen. Zij zal op dit terrein coördineren, activeren en organiseren waar dit verlangd wordt. Verder zal zij proberen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie tot een levende gemeenschap en de communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren daar waar mogelijk is.

Voorzitter:
vacature

Leden:
mw. L. Berendse
mw. J. v.d. Helm
mw. T. Slaman
mw. A. Zwinkels
mw. E. Damen
mw. A. Vis
mw. J. Vollebregt-Borsje
mw. M.J. Vreugdenhil

Bij dit beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Werkgroep Diaconie
Contactpersoon:
vacature

Parochiële Charitatieve Instelling (P.C.I.)
Secretaris:
Mevrouw L. de Jong

Missie - Ontwikkeling - Vrede (M.O.V.)
Secretariaat:
mw. F. Luiten

De M.O.V.-groep bezit een missiewinkel, gevestigd aan de Grote Waard 11 in Honselersdijk. Inname en verkoop van goederen vinden plaats iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan de missionarissen en andere werkers in de derde wereld.
Klik hier voor de folder van de MOV.

Contactpersoon:
mw. C.M. Zandvliet

Zonnebloem
Contactpersoon:
mw. F. Scholten

Parochieel Ouderen Werk (P.O.W.)
Contactpersoon:
mw. E. Damen

R.K. Vrouwengilde
Inlichtingen:
mw. J.C. Heskes

Wijkcontactpersonen
Contactpersoon:
mw. M.J. Vreugdenhil

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.