Beraad Gemeenschapsopbouw

Het beraad Gemeenschapsopbouw heeft onder meer tot taak de sociale belangen binnen en buiten de parochie te behartigen. Zij zal op dit terrein coördineren, activeren en organiseren waar dit verlangd wordt. Verder zal zij proberen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie tot een levende gemeenschap en de communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren daar waar mogelijk is.

Voorzitter:
vacature

Leden:
mw. L. Berendse, tel. 0174-620352
mw. J. v.d. Helm, tel. 0174-640160
mw. T. Slaman, tel. 0174-626563
mw. A. Zwinkels, tel. 0174-620536
mw. E. Damen, tel. 0174-623179
mw. A. Vis, tel. 0174-629563
mw. J. Vollebregt-Borsje, tel. 06-97059105
mw. M.J. Vreugdenhil, tel. 0174-648097

Bij dit beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Werkgroep Diaconie
Contactpersoon:
dhr. A. Zwinkels, tel. 0174-627828

Parochiële Charitatieve Instelling (P.C.I.)
Secretaris:
Mevrouw L. de Jong, 0174-622601

Missie - Ontwikkeling - Vrede (M.O.V.)
Secretariaat:
mw. F. Luiten, tel. 0174-630466

De M.O.V.-groep bezit een missiewinkel, gevestigd aan de Grote Waard 11 in Honselersdijk. Inname en verkoop van goederen vinden plaats iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan de missionarissen en andere werkers in de derde wereld.
Klik hier voor de folder van de MOV. Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Contactpersoon:
mw. C.M. Zandvliet, tel. 0174-626238

Zonnebloem
Contactpersoon:
mw. F. Scholten, tel. 0174-623996

Parochieel Ouderen Werk (P.O.W.)
Contactpersoon:
mw. E. Damen, tel. 0174-623179

R.K. Vrouwengilde
Inlichtingen:
mw. J.C. Heskes, tel. 0174-620027

Wijkcontactpersonen
Contactpersoon:
mw. M.J. Vreugdenhil, tel. 0174-648097

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.