Financiën

Het Parochiebestuur delegeert haar taak met betrekking tot het beheer van het vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie aan de stuurgroep Financiën.

De stuurgroep Financiën heeft onder meer tot taak:

a. het Parochiebestuur van advies dienen in alle zaken die de financiën betreffen;
b. het opstellen van de begroting en de jaarstukken
c. het onderhouden van contacten ten behoeven van het financieel beleid.

Taak: exploitatie kerk(gebouw) – algemene kerkbijdrage – personeelszaken – collecte – afdracht Dekenaat/Bisdom – geldelijke steun van bepaalde projecten.

Voorzitter:
dhr. B. Bentvelzen

secretaris: vacature

Leden:
dhr. J. van Heijningen
dhr F. Zuidgeest


Bij de stuurgroep behoren de onderstaande werkgroepen:

Algemene Kerkbijdrage
Contactpersoon: vacature

Beheer jeugdgebouw “Kom-In”
Jeugdgebouw Kom-In, Dijkstraat 19a, 2675 AT Honselersdijk
Voorzitter: dhr. C.G.J. Damen
Voor informatie en reservering kunt u terecht bij:
dhr. A. Bongaart

Kerkenveiling
Contactpersoon: mw. H. Van Niekerk-van Marrewijk

Collectanten college
Contactpersoon: dhr. H. van der Meer

Klussenteam
Het Klussenteam verzorgt:
- het onderhoud van de beplanting rond het kerkgebouw;
- alle voorkomende kleine klusjes in en rond het kerkgebouw en pastorie.
Contactpersoon: dhr. H. Bruinen

Kerkradio
Contactpersoon: dhr. M. Kooijmans

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.