Financiën

Het Parochiebestuur delegeert haar taak met betrekking tot het beheer van het vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie aan de stuurgroep Financiën.

De stuurgroep Financiën heeft onder meer tot taak:

a. het Parochiebestuur van advies dienen in alle zaken die de financiën betreffen;
b. het opstellen van de begroting en de jaarstukken
c. het onderhouden van contacten ten behoeven van het financieel beleid.

Taak: exploitatie kerk(gebouw) – algemene kerkbijdrage – personeelszaken – collecte – afdracht Dekenaat/Bisdom – geldelijke steun van bepaalde projecten.

Voorzitter:
dhr. B. Bentvelzen, tel. 0174-621784

secretaris: vacature

Leden:
dhr. J. van Heijningen tel. 0174-627415
dhr F. Zuidgeest


Bij de stuurgroep behoren de onderstaande werkgroepen:

Algemene Kerkbijdrage
Contactpersoon: vacature

Beheer jeugdgebouw “Kom-In”
Jeugdgebouw Kom-In, Dijkstraat 19a, 2675 AT Honselersdijk, tel. 0174-640927
Voorzitter: dhr. C.G.J. Damen, tel. 0174-627735
Voor informatie en reservering kunt u terecht bij:
dhr. A. Bongaart, tel. 0174-621289

Kerkenveiling
Contactpersoon: mw. H. Van Niekerk-van Marrewijk, tel. 0174-629398

Collectanten college
Contactpersoon: dhr. H. van der Meer, tel. 0174-629121

Klussenteam
Het Klussenteam verzorgt:
- het onderhoud van de beplanting rond het kerkgebouw;
- alle voorkomende kleine klusjes in en rond het kerkgebouw en pastorie.
Contactpersoon: dhr. S. Van Bergenhenegouwen, tel. 0174-627659

Kerkradio
Contactpersoon: dhr. M. Kooijmans, tel. 0174-631919

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Richt je pijlen op corona, niet op elkaar.