Beraad Liturgie

Het beleid van het beraad Liturgie in het algemeen is zorg dragen voor de liturgische vieringen in onze parochiekerk, ter bevordering van het geloofsleven in de parochiegemeenschap.

Voorzitter:
dhr. J.L.K. Rouw, tel. 06-10207662
e-mail via parochiesecretariaat

Leden:
mw. T. van Dijk, tel. 0174-640770
mw. T.E.M. van Heijningen-van Kester, tel. 0174-627415
dhr. J. Jansen, tel. 06-12823855

Bij dit beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Bloemengroep
Contactpersoon: mw. A. de Brabander, tel. 0174-640055

Communie rondbrengen
Contactpersoon: dhr. J.L.K. Rouw, tel. 06-10207662
e-mail via parochiesecretariaat

Gebedsvieringen
Contactpersoon: dhr. J.L.K. Rouw, tel. 06-10207662
e-mail via parochiesecretariaat

Gezinsvieringen
Contactpersoon: mw. A. Bruinen, tel. via secretariaat

Jongerenvieringen
vacature

Kerkversiering
Inlichtingen via het parochiesecretariaat.

Kinderwoorddienst
Contactpersoon: Tonnie van Dijk, bereikbaar via het secretariaat

Kosters
Inlichtingen via het parochiesecretariaat.

Lectorencollege
Contactpersoon: dhr. J. Jansen, tel. 0174-621483

Misdienaars:
Contactpersoon: Tonnie van Dijk, bereikbaar via het secretariaat

Oecumenische vieringen
Contactpersoon: dhr. J.L.K. Rouw,
e-mail via parochiesecretariaat

Seniorenvieringen
Contactpersoon: mw. E. Damen, tel. 0174-632179

Woord- en communieviering
Contactpersoon: dhr. J.L.K. Rouw, tel. 06-10207662
e-mail via parochiesecretariaat

AÄRONGILDE

Het Aärongilde kan onderverdeeld worden in 2 groepen:
- de werkgroep Vieringen onder leiding van parochianen (V.O.L.P.) en de werkgroep Avondwaken

Voorzitter:
dhr. J.L.K. Rouw, tel. 06-10207662
e-mail via parochiesecretariaat

Leden:
mw. J. Bol, tel. 0174-630543
mw. N. v.d. Knaap, tel. 0174-500385
dhr. A. Zwinkels, tel. 0174-627828

Avondwaken
Contactpersoon: mw. N. v.d. Knaap, tel. 0174-500385

VOLP-groep
Contactpersoon: dhr. J.L.K. Rouw, tel. 06-10207662
e-mail via parochiesecretariaat

KOREN

Cantemus Domino
Secretaris: Mw. M. Sneekes, tel. 06-40748355
Dirigent: Dhr. W. Bol, 0174-244436

Esperança
Contactpersoon: M.M.N. van Schie, tel. 0174-414293

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Richt je pijlen op corona, niet op elkaar.