Levensmomenten

De doopwerkgroep heeft binnen de parochie de taak ouders met hun dopeling te begeleiden naar de doopviering.

Op de avond van het doopgesprek is altijd een van de pastores aanwezig en iemand van de doopwerkgroep.

Enkele taken van de doopwerkgroep tijdens de gespreksavond en de voorbereiding daarvan zijn:

  • de betekenis opzoeken van de namen;
  • de ontvangst van de ouders bij binnenkomst;
  • het uitschenken van een kopje koffie of thee;
  • noteren van gegevens die belangrijk zijn tijdens de doopviering.

Voor eigen inbreng tijdens de viering is er altijd ruimte.
Verder wordt samen met de ouders vorm gegeven aan de doopviering.
Ook wordt er gesproken over het dopen, de symboliek en de betekenis hiervan, wat het dopen betekent voor de ouders en hun kindje.
Deze avonden zijn altijd heel warm en open.

Op de dag van het dopen doe je de voorbereiding in de kerk, zoals de boekjes uitdelen, plaatsen reserveren voor de ouders, peter en meter en het ontvangen van de ouders met hun dopeling.

Na afloop help je de kerk weer op te ruimen en in orde te maken voor ander gebruik. De meegebrachte foto’s, werkstukje hang je op het prikbord en na ongeveer 1½ uur zit de taak er weer op en ga je met een prettig, warm gevoel weer naar huis.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.