Vieringen

Vieringen in het weekend en doordeweeks:
De gemeenschap van gelovigen komen bijeen voor de liturgie:

zondag      9.00 uur
dinsdag     9.00 uur

Als er op dinsdag een uitvaartplechtigheid is, vervalt de viering van 9.00 uur.

Kinderwoorddienst
Contactpersoon: Tonnie van Dijk, bereikbaar via het secretariaat

Overige vieringen:
Naast de vaste vieringen in het weekend en door de week worden bijzondere vieringen gehouden zoals: avondwake, uitvaart en vieringen bij gelegenheid van een huwelijk of een huwelijksjubileum.

Het is overigens ook in de parochie gebruikelijk geworden dat er bij huwelijksjubilea geen aparte viering in de kerk is op de dag dat het feest wordt gevierd, maar dat aansluiting wordt gevonden bij een van de vieringen in het weekend. Tijdens die viering wordt dan ook aandacht besteed aan het huwelijksjubileum.

Misdienaars
Contactpersoon: Tonnie van Dijk, bereikbaar via het secretariaat

Doop voorbereiding
Ouders, die te kennen geven, dat zij hun kindje willen laten dopen, worden uitgenodigd om met andere doopouders zich te verdiepen in de betekenis van de doop en van de symbolen en riten, die daarbij behoren. Als regel vindt zo’n doopviering, waarin meerdere kinderen worden gedoopt, plaats op de derde zondag eens per drie maanden.

Inlichtingen bij het parochiesecretariaat, tel. 0174-624585.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.