Vieringen

Vieringen in het weekend en doordeweeks:
De gemeenschap van gelovigen komen bijeen voor de liturgie:

zaterdag  19.00 uur voorafgaand aan de 1e zondag
zondag      9.00uur  (1 mei t/m 30 september)
zondag      9.30 uur (1 oktober t/m 30 april)
dinsdag     9.00 uur
donderdag 9.00 uur

Op de zaterdag voorafgaand aan de 1e zondag is er een kinderwoorddienst en op de 3e zondag van de maand de gezinsviering.

Als er op dinsdag of donderdag een uitvaartplechtigheid is, vervalt de viering van 9.00 uur.

Kinderwoorddienst
Contactpersoon:
mw. M. Vreugdenhil, Stompersdijk 2, 2675 EE Honselersdijk, tel. 0174-648097

Overige vieringen:
Naast de vaste vieringen in het weekend en door de week worden bijzondere vieringen gehouden zoals: avondwake, uitvaart en vieringen bij gelegenheid van een huwelijk of een huwelijksjubileum.

Het is overigens ook in de parochie gebruikelijk geworden dat er bij huwelijksjubilea geen aparte viering in de kerk is op de dag dat het feest wordt gevierd, maar dat aansluiting wordt gevonden bij een van de vieringen in het weekend. Tijdens die viering wordt dan ook aandacht besteed aan het huwelijksjubileum.

Misdienaars
Contactpersoon:
mw. M. v.d. Knaap, Pijn. Hordijklaan 52, 2675 TR Honselersdijk. tel. 0174-640559

Doop voorbereiding
Ouders, die te kennen geven, dat zij hun kindje willen laten dopen, worden uitgenodigd om met andere doopouders zich te verdiepen in de betekenis van de doop en van de symbolen en riten, die daarbij behoren. Als regel vindt zo’n doopviering, waarin meerdere kinderen worden gedoopt, plaats op de 3e zondag eens per twee maanden.

Inlichtingen bij het parochiesecretariaat, tel. 0174-624585.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Houd rekening met elkaar, blijf fit en verpest de goede sfeer vooral niet.