Koren

Het Andreaskoor, opgericht op 15 april 1998, is voortgekomen uit een afzonderlijk dameskoor en herenkoor van deze parochie. Het Andreaskoor bestaat nu uit 38 enthousiaste leden die elke woensdagavond repeteren van 19.30 uur tot 21.30 uur in de dagkapel, met natuurlijk wel een gezellige koffiepauze tussendoor. Het koor verzorgt ruim driekwart van alle vieringen in de kerk. Om de leden niet te veel te belasten en om de leden in het weekend zonodig vrij te geven, wordt het koor regelmatig opgesplitst in het Dames- of Herenkoor, een cantor of een cantrix.

Het repertoir van het koor bestaat uit enkel- of meerstemmige Nederlandse of Latijnse gezangen. In de zomerperiode is het koor twee maanden vrij van repetitie en is men in de weekenden vrij om te komen of om vrijaf te nemen. Als u/jij dit gelezen hebt en denkt dat het wel wat voor u/jou is, kom dan eens langs op de woensdagavond om een repetitie bij te wonen. Zelfs het doen van een stemtest verplicht tot niets.

Contactpersoon:
dhr Ben Kester


Corbulo is een enthousiast koor van jongeren tussen de 13 en 25 jaar die graag samen zingen, muziek en plezier maken. Wij hebben een vlotrepertoire, en repeteren dat iedere week op donderdagavond van 19.45 tot22.00 uur in 'de Kolenkit' (parochiezaal van de St. Josephkerk) o.l.v. van onze dirigent Arnold van Rheenen. Voor de muzikale ondersteuning hebben we een combo, dat bestaat uit een toetsenist, een bassist, en een drummer. We verzorgen op zaterdagavond jongerenvieringen in de drie kerken in Wateringen en Kwintsheul. Daarnaast zijn er ook nog speciale vieringen zoals Kerstmis en Pasen. Ook zingen we wel eens in een tehuis of op andere locaties. We zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie JKW(JongerenKorenWestland). Daarbij hoort de jaarlijkse deelname en mede-organisatie van het jongerenkorenfestival in Poeldijk (winnaar in 2011) en Hemelvoetbalvaart waarbij we sportief en actief strijden tegen andere koren om de beste plaats op voetbalgebied. Een andere activiteit waar we graag aan meedoen is het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen waar we dan een heel weekend verblijven. Gezelligheid en muzikaliteit gaanbij ons dus prima samen!

Meer weten? Kijk op www.jkcorbulo.nl of neem contact op met het secretariaat of stuur een e-mail

Het (interparochiële) middenkoor "Esperança" , opgericht in mei 1994, verzorgt 1 à 2 keer per maand een themaviering in de kerken van Honselersdijk, Wateringen en Kwintsheul. Onder leiding van dirigent Joop Roland worden meerstemmige liederen ingestudeerd. De repetitie is elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.00 uur in het Scouting gebouw, Raaphorst 3b te Kwintsheul.

Contactpersoon: Peter van der Voort, www.kooresperanca.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.