Financiën

Kerkbijdrage
Eén van de mogelijkheden die de parochiegemeenschap benut om haar inkomsten te verwerven is de actie KERKBALANS. Deze actie wordt elk jaar in de maand januari gehouden. Vooral door deze vrijwillige jaarlijkse kerkbijdragen maken we het met elkaar mogelijk dat het pastorale werk in elke parochie doorgaat en de gebouwen (kerk en pastorie) onderhouden kunnen  worden. De werkgroep Kerkbijdrage vervult hierin een zeer belangrijke rol.

Heeft u de actie kerkbijdrage gemist of wenst u een extra bijdrage te leveren, dan is dat van harte welkom op één van de volgende rekeningen:

  • NL06 RABO 0126.500.266
  • NL32 INGB 0002.522.608 t.n.v. St. Andreasparochie te Kwintsheul.

Contactpersoon Kerkbijdrage
Dhr. Peter van Marrewijk

Periodieke giften
Dhr Wim van Kester

Financiële admininstratie
Mw. Hennie Helleman-van Vliet

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Wat voorheen de kerkelijke liefdadigheid genoemd werd, is nu uitgegroeid tot ‘zorg voor de samenleving’. De hulpverlening van de Parochiële Charitatieve Instelling, kortweg P.C.I., bestaat uit directe, eenmalige of structurele hulp aan mensen in nood. Samen met anderen zoekt de P.C.I. naar wegen om de nood te verminderen.

Het P.C.I. komt voort uit het vroegere armbestuur. Zij beheert gelden die in het verleden aan de kerk geschonken zijn. De rente uit dit fonds wordt besteed aan mensen die, door omstandigheden, een materiële ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Contact- en vertrouwenspersoon voor de St. Andreasparochie te Kwintsheul:
Mw. Ineke van der Valk-van der Arend

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.