Over de parochie

De R.K. Parochie Sint Andreas is een Rooms Katholieke parochiegemeenschap in Kwintsheul, en dateert van 10 september 1890. Een eerste mijlpaal op weg naar zelfstandigheid was de instelling van een armbestuur voor de Heulse katholieken in 1853. In 1870 volgde de bouw van een houten hulpkerk, die werd toegewijd aan Sint Andreas, de naamheilige van Andreas van Lottom, die vanaf 1849 pastoor van Wateringen was. Op de plaats van de houten hulpkerk werd in 1893 de huidige kerk gebouwd.

Sinds de jaren '90 is er een nauwe samenwerking met de twee parochies in Wateringen, de Sint Jan de Doper en de Sint Joseph. Na een lang traject van voorbereiding heeft dit geresulteerd in de oprichting van de parochiefederatie Waterheul. Op 7 september 2003 werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Na federatief te zijn opgetrokken met de Wateringse Jan de Doperparochie en de St Josephparochie is de Heulse parochie H. Andreas sinds 2011 onderdeel van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin.

Ca. 250 vrijwilligers zijn in meer of mindere mate betrokken bij de ondersteuning en het levend houden van de parochie. Op deze wijze proberen wij in de geest van Christus klaar te staan voor elkaar, maar meer nog met elkaar.

Diverse werkgroepen werken samen in de federatie, die elk weer een deel van het aandachtsgebied van de parochiegemeenschap vertegenwoordigen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.