Parochiebestuur

voorzitter Pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Vice-voorzitter Dhr. Ab van Marrewijk
Secretaris Dhr. Piet Vromans
Penningmeester Dhr. Wim van Kester
Lid Liturgie Dhr. Ben Kester
Lid Diaconie vacature
Lid Catechese Piet Vromans
Lid Mw. Irma Smits
Lid Technische zaken Dhr Wim van Schie

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het financiële beleid en het beheer van de gebouwen. Uw eventuele bijdrage ter ondersteuning van deze en andere taken is van harte welkom op Rabobank Westland reknr. NL91 RABO 0126.506.884 of Postbankreknr. NL53 INGB 0000.265.040

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

De enige stem met diepgang is de stilte.