Parochiebestuur

voorzitter Pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Vice-voorzitter Dhr. Peter van Marrewijk
Secretaris Mevr. Tanja van den Berg- Verbeek
Penningmeester Dhr. Wim van Kester
Lid Liturgie Dhr. Peter Enthoven
Lid Diaconie vacature
Lid Catechese vacature
Lid Dhr. Jeroen van der Goes
Lid Technische zaken Dhr Peter Enthoven, Wim van Schie

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het financiële beleid en het beheer van de gebouwen. Uw eventuele bijdrage ter ondersteuning van deze en andere taken is van harte welkom op Rabobank Westland reknr. NL91 RABO 0126.506.884 of Postbankreknr. NL53 INGB 0000.265.040

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.