em. pastoor Theo van Steekelenburg overleden

10 december 2017 - Algemeen federatie nieuws, Kwintsheul, Wateringen (doper), Wateringen (joseph)

Op zaterdag 9 december 2017 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, toch nog onverwacht overleden, de zeereerwaarde heer Theodorus Johannes Jozef van Steekelenburg, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 3 maart 1944 te Wateringen en priester gewijd op 6 juli 1968.

Theo van Steekelenburg werd na zijn wijding achtereenvolgens tot kapelaan benoemd in de parochies St. Jan de Doper te Vlaardingen (1968) en St. Jozef te Noordwijkerhout (1972). In augustus 1975 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie St. Jozef te Noordwijkerhout. In oktober 1982 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Joseph te Wassenaar en in 1995 tot pastoor van de parochies H. Adrianus te Langeraar en HH. Petrus en Paulus te Aarlanderveen. Met ingang van 1 augustus 2000 werd hij benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Regenboog te Aarlanderveen, Meije en Zegveld, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven en vanaf 2003 tot moderator van deze parochiefederatie. Op 1 september 2009 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en tegelijkertijd ook eervol ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Zowel tijdens zijn actieve priesterleven als na zijn emeritaat vervulde hij diverse taken als lid van de Priesterraad en van het Kathedrale Kapittel in het bisdom Rotterdam, als lid van het Curatorium van het Centrum voor Priesteropleiding Vronesteyn te Voorburg en als lid van de Diocesane Bezoekersgroep voor de Emeriti in het bisdom Rotterdam. Pastor Theo van Steekelenburg heeft zich negenenveertig jaar als priester ingezet voor het bisdom Rotterdam. Voor zijn intensieve en gelovige inzet en betrokkenheid zijn wij hem dankbaar. Veel dank is het bisdom verschuldigd aan mevrouw Thea Verburg die hem vele jaren trouw ter zijde heeft gestaan.

Op woensdag 13 december om 19.30 uur is er een avondwake in de H. Adrianuskerk, Langeraarseweg 90, 2461 CL te Langeraar. De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart wordt gehouden op donderdag 14 december 2017 om 10.30 uur in voornoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis in het priestergraf op de begraafplaats naast de kerk. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in Parola, tegenover de kerk. De familie stelt het op prijs dat u een enkele onverpakte bloem meeneemt voor pastoor Van Steekelenburg.

Lees meer over Theo van Steekelenburg in zijn bijdrage bij zijn 45-jarig priesterjubileum in 2013  'Carpe Diëm, dankbaar dat ik in de Heul mag voorgaan'.

Klik HIER voor de rouwannonce

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Trek het u niet aan als iemand u gemeen noemt, trek het u aan als u gemeen bent.