Afscheid van pastor Van Waasdijk

09 juli 2019 - Algemeen federatie nieuws, Monster

Jarenlang is pastor Van Waasdijk in de eucharistievieringen op de dinsdagochtend voorgegaan in de H. Machutuskerk te Monster. Helaas heeft hij zoveel last van fysieke ongemakken waardoor het komen naar Monster en voorgaan in de viering hem onmogelijk gemaakt worden.

Op dinsdagmorgen 9 juli hebben we in Monster tijdens de H. Mis en aansluitende koffietafel afscheid genomen van pastor Van Waasdijk. We hebben hem uitgebreid bedankt en geprezen om zijn inspirerende en bevlogen manier van voorgaan, om zijn jarenlange inzet in de Machutus-parochie.

Van het parochiebestuur, de federatie en vrijwilligers heeft hij cadeaus ontvangen. Hij laat u allen hartelijk groeten.

Op de 2e dinsdag van de maand blijft het koffiedrinken na de viering en zal pastor Kwee voorgaan in de eucharistieviering. Op de 1e, 3e en 4e dinsdag van de maand verzorgt de VOLP-groep een Woord- en Communieviering. Voor de maanden dat er een 5e dinsdag is, dan zal er geen viering zijn.

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Wanneer ik goed over vriendschap nadenk, merk ik dat ik veel goede kennissen heb.