Over de parochie

De kerkgemeenschap van de H. Machutus vindt zijn oorsprong in de huidige Hervormde kerk aan het Kerkplein te Monster. De kerk die moest worden verlaten ten tijde van de reformatie. Na vele omzwervingen, tot een noodkerkje aan de Zwartendijk toe, kon er in 1803 een nieuw kerkgebouw aan de Choorstraat worden betrokken. Na enkele aanpassingen is dat de kerk waarin wij thans kerken. In 2003 hebben wij het 200-jarig bestaan van deze kerk gevierd. Naar aanleiding hiervan is een prachtig boekwerkje verschenen. Geïnteresseerden kunnen dit boekje nog steeds via het parochiesecretariaat verkrijgen.  

De H. Machutusparochie is een gemeenschap van ongeveer 4000 parochianen met goed functionerende werkgroepen, die het pastoraal team op alle mogelijke manieren ondersteunen. Die ondersteuning is van essentieel belang. In de loop der tijd is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen de parochies van Hoek van Holland/Heenweg, ’s-Gravenzande, Monster en Poeldijk (HGMP). De verwachtingen van dit samenwerkingsverband waren hoog, daar wij onze eigen identiteit zoveel mogelijk willen behouden, terwijl wij in gezamenlijkheid veel meer hopen te kunnen bereiken

Medio 2011 is het samenwerkingsverband HGMP opgegaan in de nieuwe parochiefederatie ‘Sint Franciscus tussen duin en tuin’. Elf Westlandse parochies maken deel uit van deze federatie. Er is een pastoraal beleidsplan aan de parochianen gepresenteerd.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.