Beraad Diaconie

Diaconie is vanouds één van de kerntaken binnen de kerk: aandacht voor mensen die op welke manier dan ook in de knel gekomen zijn in de kerk en samenleving. De diaconie behartigt de sociale belangen binnen en buiten de parochie. Op dit terrein zal zij coördineren, activeren en organiseren waar dit wordt verlangd. Tevens worden contacten onderhouden met groeperingen die in de hulpverlenende sector werkzaam zijn.

Contactpersoon: dhr. L. Duwel, tel. 0174-212653.

Werkgroepen die onder het beraad Diaconie vallen zijn:

1.   De Parochiële Charitas Instelling (PCI) 
2.   Ziekenbezoek
3.   Ziekenbezoek in ziekenhuizen
4.   Centrale hulpdienst
5.   De Zonnebloem
6.   Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV-groep)
7.   St. Barbaravereniging

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.