Misdienaars

In de Machutusparochie is er een groep jongens en meisjes die als misdienaar de pastor assisteren bij de eucharistievieringen en andere diensten. Zij helpen mee de diensten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Begeleider:
dhr. L. Duel

Bij deze personen kunnen natuurlijk nieuwe misdienaars aangemeld worden. De pastor vraagt het ieder jaar aan de communicantjes en gaat daar voor naar de katholieke scholen. Maar natuurlijk zijn ook de kinderen van andere scholen, die hun eerste H. Communie gedaan hebben, van harte welkom. Er wordt regelmatig geoefend. Vooral met de feestdagen en bijzondere vieringen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.