Open Bijbelgroepen

In de Machutusparochie zijn er twee bijbelgroepen die elke maand samenkomen in de pastorie, resp. op de tweede en derde maandagavond. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Doorgaans pauzeren we na ongeveer een uur om wat te drinken en te praten over allerlei zaken. De bijeenkomsten worden elk jaar gehouden van september tot mei. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het onderwerp is voor beide groepen hetzelfde. Dat schept bij verhindering de mogelijkheid een keuze te maken uit beide avonden. Dit blijkt uitstekend te werken want in de afgelopen jaren bleek dat geen groepslid een onderwerp gemist heeft.

De Open Bijbelgroepen worden geleid door een gespreksleider, die de organisatie van de groep regelt en zich voorbereidt op het thema. We openen de avond met een lied en gebed. Dan lezen we een stuk uit de Bijbel en vervolgens verdiepen we ons in de tekst. We gaan op zoek naar de Bijbelse boodschap en naar de persoonlijke beleving en we proberen tenslotte een antwoord te geven op de toepassing hiervan in onze tijd. Er is volop ruimte voor gesprekken en vragen. We sluiten de avond af wederom met een lied en gebed.

De Open Bijbelgroepen kenmerken zich niet door een meer of minder gedegen Bijbelkennis. Je hoeft niets mee te brengen; alles wordt je vanuit Gods Woord aangereikt. Vooral de eigen inbreng maakt een bijeenkomst bijzonder en wordt zeer op prijs gesteld. De Open Bijbelgroepen zijn bedoeld tot toerusting in geloof, hoop en liefde en tot versterking van de gemeenschap in Christus.

De organisatie van de Open Bijbelgroepen gaat uit van een centraal aangestuurde groep van begeleiders uit het hele Westland. Deze begeleiders komen elke maand bijeen om zich op het nieuwe onderwerp voor te bereiden. Deze voorbereiding staat onder leiding van Dries van den Akker sj.

In de afgelopen periode hadden we als thema enkele bekende en minder bekende gelijkenissen die we in de Bijbel vinden.

Meer informatie over de Open Bijbelgroepen kunt u verkrijgen bij Jan van der Meer 

_____________________________________________________________________

Wilt u de Bijbelteksten van vandaag of andere dagen lezen?  Klik dan hier

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.