Bibliotheek

Documentatiecentrum voor liturgie

In de pastorie is een documentatiecentrum voor liturgie ingericht. Hier is materiaal voorhanden voor het samenstellen van vieringen, zoals doop, huwelijk, jubilea, thematische vieringen en dergelijke. Het centrum is voor iedereen toegankelijk. Desgewenst kan bij het samenstellen van vieringen hulp worden verleend door leden van de liturgiegroep. Het beheer berust bij het parochiesecretariaat.

Bereikbaar: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 en 12.00 uur, tel 0174-213253

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.