Begraafplaats

Waar:             Choorstraat 103, 2618 AR  Monster
Geopend:       Iedere dag van 10.00 tot.17.00 uur
Informatie:     Secretariaat tel: 0174 213253
                        op ma/wo/vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur
of via e-mail: machutus@rkwestland.nl

Rechts naast de Machutuskerk bevindt zich de katholieke begraafplaats. Als je naast de kerk het hek door gaat loop je na vijftig meter het kerkhof op. Als je de begraafplaats oploopt zie je links achteraan de priestergraven. Links ervan zijn twee gedenkstenen opgericht. Daarop staan de namen van de mensen die hier al langer begraven liggen. In het midden van het kerkhof is een aantal jaren geleden een monument geplaatst om de overleden en doodgeboren kinderen te herdenken. Op het monument staat een mooi gedicht. De vorm van het monument geeft een hand weer met een klein kind er in. Het stelt voor dat de kinderen zijn geborgen in Gods hand. Het monument heeft veel aandacht en er staan het hele jaar verse bloemen bij. Rechts op het kerkhof bevinden zich twee urnenmuren. Het kerkhof is ommuurd met een mooie haag. In 1856 is het kerkhof aangelegd door zelfwerkzaamheid van de parochianen. Voor die tijd werden de mensen begraven in Poeldijk of op een speciaal gedeelte van de algemene begraafplaats. In 1961 is de begraafplaats uitgebreid. In de tegenwoordige tijd wordt de begraafplaats onderhouden door een groep vrijwilligers waardoor het er altijd netjes uitziet. Ondanks dat de begraafplaats in de bebouwing ligt, heerst er altijd een vredige rust. Daardoor is het voor belangstellenden een plek om je gedachte even de vrije loop te laten of om even te gedenken. Naast de begraafplaats is in 1887 een prachtige Mariagrot gebouwd. Dit n.a.v. de toenmalige pastoor Bauer die door zijn ziekte niet meer naar Lourdes kon en daarom hier een duplicaat van de Lourdesgrot liet bouwen. Ook hier de mogelijkheid om even te bezinnen. Jaarlijks wordt hier op 15 augustus Maria herdacht, een gebruik dat na de federatievorming in 2011 weer voor alle 11 aangesloten parochies in het leven geroepen is.

Op onze begraafplaats liggen algemene graven, hier kunnen 3 parochianen in begraven worden. Ook zijn er familiegraven, hier kunnen 3 familieleden in begraven worden. Een familiegraf wordt voor 20 jaar verhuurd. Sinds 2008 worden er weer familiegraven uitgegeven. Er is meer ruimte gekomen op de begraafplaats i.v.m. crematies. Er kunnen geen familiegraven gereserveerd worden maar bij een overlijden kan men er naar vragen. Ook mogen de familiegraven weer verlengd worden, dit is weer mogelijk vanaf 2008.

P.S. Als je meer wil weten over de historie van de begraafplaats en de kerkhistorie dan is dat te lezen in het boek " Machutus, rots in de branding", nog steeds verkrijgbaar via het secretariaat voor een bedrag van € 10,00.

Ruimen van de graven op het kerkhof van de H. Machutus

Het Parochiebestuur van de van de H. Machutus heeft besloten om, vanwege ruimtegebrek op het kerkhof, een aantal graven te gaan ruimen. Dit zal gebeuren in het najaar van 2023.
De ruiming heeft betrekking op de graven in de sectoren R, S1, S2, T1, T2, V, W en P van mensen die overleden zijn in de periode tussen 12 januari 1988 en 27 november 2000.
Gemiddeld zijn deze graven dan tussen de 23 en 35 jaar oud.
Alle contactpersonen zullen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden en ook op het kerkhof zal dit bekend gemaakt worden. Tevens zal dit gepubliceerd gaan worden in de Monsterse Courant.
Omdat blijkt dat in zo’n lange periode er nogal wat kan veranderen (door onder andere overlijden of verhuizingen) en wij het adressenbestand van de contactpersonen graag willen actualiseren, vragen wij om de gegevens van de contactpersonen met de gegevens van de overledenen te mailen naar het secretariaat van de parochie (e-mailadres machutus@rkwestland.nl).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens het Parochiebestuur van de H. Machutus
Bert Hartveld

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.