Dopen

Hoe meld ik me aan?

 1. Stuur altijd een geboortekaartje naar het secretariaat van de parochie. Dan zijn zowel het secretariaat als de pastores op den hoogte van de gezinsuitbreiding. In het verleden werd dit door de Burgelijke Stand van de gemeente aan de kerken doorgegeven, maar i.v.m. de Wet op de Privacy Bescherming is dit niet meer toegestaan.
  Bel op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend naar het secretariaat met jullie wens tot dopen. Het secretariaat noteert jullie gegevens en bekijkt of er nog plaats is op de door jullie gewenste dag.
 2. Het dopen gebeurt meestal met andere dopelingen en duurt ongeveer een uur.
 3. Het dopen kost niets, maar wel wordt jullie beleefd gevraagd om een gift als bijdrage in de kosten.

 Het doopgesprek

 1. Ter voorbereiding op het dopen vindt anderhalve week van te voren een doopvoorbereidingsgesprek plaats op de pastorie in Monster om 20.00 uur, soms met ouders uit de andere parochies.
 2. Tijdens het gesprek komen vragen aan de orde als:
  Wat is dopen eigenlijk?
  Wat betekent dopen voor jullie?
  Welke rol speelt geloven en God in jullie leven?
  Tevens wordt de doopliturgie besproken; de lezingen, gedichtjes, voorbeden en liedjes en de daarbij te gebruiken doopsymbolen; water, (zout), olie en licht.
 3. Neem die avond een affiche/A-4tje mee te nemen met daarop een foto van de dopeling, de doopnamen, roepnaam en achternaam, geboortedatum, doopdatum, jullie namen en een spreuk/wens/gedichtje voor jullie kleintje. Deze wordt achterin de kerk op het prikbord gehangen om je kindje voor te stellen aan de parochiegemeenschap. En, met jullie toestemming, ook getoond op de website van de Machutusparochie.

Contactpersonen in regio west:

Poeldijk:
Marijke Broch
Mieke van Bergenhenegouwen

Monster:
Sylvia Schipper
Carla de Groot

’s Gravenzande:
Anja Borsboom

Hoek van Holland:
pastoraal team 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.