25e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Zondag 23 september
11:00
Voorganger: pastor I.M. Kwee
Koor: Vivace

Locatie: H. Machutus Choorstraat 105 2681 AR Monster

Vivace 20 jaar!!!!!!

Het koor is opgericht in 1998 en ontstaan en gevoed door enkele dames van het parochiekoor Laus Deo en heeft inmiddels 31 dames, die wekelijks in de kerk te vinden zijn.

Op de meest onverwachte momenten worden de dames opgetrommeld om van dienst te zijn. De ene keer troostend en de juiste snaar rakend bij het herdenken van een dierbare. De andere keer jubelend van feestvreugde bij een huwelijk of een 25/40/50 huwelijksjubileum. Ook andere bijzondere vieringen worden met veel enthousiasme  aangepakt: het repertoire is daarom bijzonder groot, Duits, Engels, Nederlands en Latijns.
Al die jaren staat het koor al onder de bezielende leiding van Sebastiaan Philippa.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.