Maria vespers in de Adrianuskerk in Naaldwijk

30 juli 2019 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk

Op zondag 11 augustus 2019 om 16.30 uur zijn er weer gezongen Nederlandse vespers in de St. Adrianuskerk aan de Molenstraat te Naaldwijk ter gelegenheid van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.  
De Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk zingt op regelmatige basis de Nederlandse vespers van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher uit Hengelo en gregoriaanse vespers.
Tevens wordt er op 11 augustus ’s ochtends in de hoogmis door de Schola gregoriaans gezongen t.g.v. Maria Tenhemelopneming. U bent van harte uitgenodigd om bij de vieringen aanwezig te zijn.

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

De tijd heelt niet álle wonden, maar ze verzacht ze wel.