Beraad Liturgie

Het Beraad Liturgie bestaat uit afgevaardigden van alle werkgroepen die binnen de parochie functioneren op het gebied van de liturgie, zoals tekstgroepen, gebedsdienstgroepen, kinderwoorddiensten, koren enz.
Dit Beraad richt zich vooral op de uitvoering van een herkenbaar liturgisch beleid en tracht aan deze uitvoering meer inhoud te geven. Dit is van belang omdat het Samen Vieren een belangrijk onderdeel is van het Kerk-zijn.
Liturgie kent altijd twee kanten: het is eredienst, het is God dank zeggen, Hem eren en danken om zijn goedheid en trouw, om zijn zorg om ons en onze wereld van mensen.
Daarnaast dient de liturgie ons ook aan te spreken, te bemoedigen, richting te wijzen enz.

Samenstelling

Voorzitter:
mw. D. van Dijk

Secretaris:
mw. T. Koene, tel. 0174-620631

Manna:
mw. N. Fitskie, tel. 0174-630109

Kinderwoorddienst:
mw. Marion Ruigrok, tel. 0174-643167

Gezinsviering:
mw. M. van der Berg

Kosters:
dhr. K. van Dijk

Cantemus:
dhr. L. Groenewegen, tel. 0174-625317

V.O.L.P.
mw. M. Vijverberg

Bij het Beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Tekstgroepen koor Manna
Contactpersonen:
mw. R. v.d. Enden, tel. 0174-627488
mw. N. Fitskie, tel. 0174-630109

Werkgroep Gezinsvieringen
Contactpersoon:
mw. M. van der Berg

Werkgroep Kinderwoorddienst
Contactpersoon:
mw. Marion Ruigrok, tel. 0174-643167

Werkgroep gebedsdiensten o.l.v. een parochiaan (V.O.L.P.)
Contactpersoon:
M. Vijverberg

Wandversiering
mw. T. van Schie-Scheffers / secretariaat

Collectanten
dhr.G. Helmich, tel. 0174-629383

Lectorencollege
Het lectorencollege, bestaande uit lectoren en lectrices, verzorgen de assistentie tijdens de weekeinddiensten. Zij lezen voor uit de Schrift, gaan mede voor in gebed en assisteren bij het uitreiken van de H. Communie.

Bloemengroep
Coördinator:
mw. L. Olsthoorn-van Veen, tel. 0174-627222

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het is slim om te leren van je eigen vergissingen, maar het is sneller om te leren van die van een ander.