Beraad Liturgie

Het Beraad Liturgie bestaat uit afgevaardigden van alle werkgroepen die binnen de parochie functioneren op het gebied van de liturgie, zoals tekstgroepen, gebedsdienstgroepen, kinderwoorddiensten, koren enz.
Dit Beraad richt zich vooral op de uitvoering van een herkenbaar liturgisch beleid en tracht aan deze uitvoering meer inhoud te geven. Dit is van belang omdat het Samen Vieren een belangrijk onderdeel is van het Kerk-zijn.
Liturgie kent altijd twee kanten: het is eredienst, het is God dank zeggen, Hem eren en danken om zijn goedheid en trouw, om zijn zorg om ons en onze wereld van mensen.
Daarnaast dient de liturgie ons ook aan te spreken, te bemoedigen, richting te wijzen enz.

Samenstelling

Voorzitter:
mw. T. van der Knaap-Zuidgeest

Notulist:
mw. T. Koene

Manna:
mw. T. van Dijk

Kinderwoorddienst:
mw. P. Gelauff

Gezinsviering:
mw. M. van der Berg

Kosters:
dhr. G. van der Sar

Cantemus:
dhr. L. Groenewegen

V.O.L.P.
mw. M. Vijverberg

Bij het Beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Tekstgroepen koor Manna
Contactpersonen:
mw. T. van den Enden

Werkgroep Gezinsvieringen
Contactpersoon:
mw. M. van der Berg

Werkgroep Kinderwoorddienst
Contactpersoon:
mw. P. Gelauff

Werkgroep gebedsdiensten o.l.v. een parochiaan (V.O.L.P.)
Contactpersoon:
M. Vijverberg

Wandversiering
mw. M. van Paassen

Collectanten
dhr.G. Helmich

Lectorencollege
Het lectorencollege, bestaande uit lectoren en lectrices, verzorgen de assistentie tijdens de weekeinddiensten. Zij lezen voor uit de Schrift, gaan mede voor in gebed en assisteren bij het uitreiken van de H. Communie.
Contactpersoon is mw. T. v.d. Knaap-Zuidgeest

Bloemengroep
mw C. van der Goes (coördinator)
mw R. van der Hoeven (financiën)

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.