Parochiebestuur

Sinds september 2003 wordt de parochie Sint Adrianus bestuurd door een Parochiebestuur. Deze bestuursvorm is conform het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Kenmerkend voor deze bestuursvorm is dat:

Het Parochiebestuur bestuurt de parochie, voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending ten bate van de parochie. Voorts adviseert het Parochiebestuur over het pastorale beleid. Het Parochiebestuur bevordert samen met de pastores het pastoraal beleid en de parochie activiteiten.

Ter ondersteuning van het Parochiebestuur is een Beheerscommissie gevormd, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van de administratie, het personeelsbeleid, het onderhoud van de kerkelijke bezittingen, de inning van de Algemene Kerkbijdrage en voorts al datgene wat een doelmatige aanwending ten bate van de parochie vereist. Samen met deze Beheerscommissie kan het Parochiebestuur haar primaire verantwoordelijkheid op het gebied van materiële zaken waarmaken.

Samenstelling parochiebestuur:

Voorzitter:
pastoor J.C.M. Steenvoorden

Vice-voorzitter:
Mw. K. Grootscholten

Secretaris:
mw. A. Bassie

Penningmeester:
dhr T. di Addario

Beraad Liturgie:
mw T. van der Knaap-Zuidgeest

Beraad Geloofsverdieping:
mw. B. Naastepad

Beraad Diaconie/Gemeenschapsopbouw:
dhr M. Kouwenhoven

Het Parochiebestuur delegeert haar taak met betrekking tot het beheer van het vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie aan de Beheerscommissie.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.