Beraad Geloofsverdieping

Het beraad heeft onder meer tot taak:
a. Het Parochiebestuur van advies te dienen in alle zaken die de geloofsverdieping betreffen;
b. het signaleren van vragen en behoeften die er bij de parochiegemeenschap leven ten aanzien van hun gelovig zijn in deze veranderende samenleving, met daarnaast adequaat reageren op deze vragen en behoeften, zodat de parochianen inderdaad in staat zijn hun geloof daadwerkelijk gestalte te geven binnen de huidige maatschappij;
c. omstandigheden creëren waarin de gelovigen zich met elkaar kunnen verdiepen in hun gelovig zijn.

Samenstelling

Voorzitter:
mw. Brigitta Naastepad

Doopvoorbereidingsgroep:
mw. P. Droog-van Gaalen, tel. 0174-627253

Vormsel:
mw. Judith Weerdenburg, tel. 0611010778

1e Communie:
mw. I. van Putten

Jongerenpastoraat:
mw. W. v.d. Burg, tel. 0174-628615

Volwassenkatechese en Bijbelgroepen:
mw. T. Koene-v.d. Berg, tel. 0174-620631

 

Bij het Beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Bijbelgroepen
Deze groepen bestaan uit ca. 8 personen, die met elkaar praten over teksten uit de bijbel.

Contactpersonen:
mw. T. Koene-v.d. Berg, tel. 0174-620631
mw. T. Kester-v.d.Berg, tel. 0174-625433
mw. R. de Vries, tel. 0174-283681
dhr. R. Vink.

Begeleiding 1e communie
Aan de hand van een project worden kinderen voorbereid op hun 1e Communie. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders en de katholieke scholen.

Contactpersoon:
mw. I.van Putten

Begeleiding Vormsel
Voorbereiding op het Vormsel door middel van een project en gesprekken. Dit gebeurt in kleine groepjes in gastgezinnen.

Contactpersoon:
mw. Judith Weerdenburg, tel. 0611010778

Volwassenen catechese
Een paar keer per jaar proberen wij een aantal gespreksavonden te organiseren, waar volwassenen zich met elkaar verdiepen in het geloof.

Contactpersoon:
mw. T. Koene-v.d. Berg, tel. 0174-620631

Jongerenpastoraat
Voor diegenen die gevormd zijn, biedt de parochie de mogelijkheid om daarna met elkaaraan verschillende activiteiten deel te nemen. Deze groep gaat o.a. naar de vuurdoop van het Bisdom Rotterdam.

Contactpersoon:
mw. W. v.d. Burg, tel. 0174-628615

Doopvoorbereidingsgroep
De groep bestaat uit de pastores 2 personen vanuit de parochie. Er wordt een gespreksavond georganiseerd voor ouders van dopelingen waar uitleg wordt gegeven over de symbolen en de liturgie.

Ook is er altijd een lid van de doopgroep aanwezig bij de viering. De werkgroep bereidt ook een ‘terugkomviering’ voor die bedoeld is voor de dopelingen, hun ouders, broertjes en zusjes en alle andere belangstellenden. Voor vragen over de doopvoorbereiding en deze terugkomviering kunt u altijd terecht bij de contactpersoon van de werkgroep.

Contactpersoon:
mw. P. Droog, tel. 0174-627253

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’