Beraad Diaconie

Als gemeenschap zijn we allemaal één. Diaconie is bedoeld om deze verbintenis -die er ongezien altijd is- te versterken en uit te breiden. Pastor Steenvoorden zegt vaker: Beter een goede buur dan een verre vriend. Het beraad Diaconie is bedoeld om elkaar te steunen en te faciliteren in de mooie en minder mooie momenten die we in ons leven meemaken. We zijn er immers voor elkaar in de mooie en mindere momenten als gemeenschap. Diaconie is je dienstbaar stellen aan de samenleving.

Het Beraad Diaconie zet zich in voor de sociale belangen binnen en buiten de parochie. Het beraad Diaconie coördineert, activeert en organiseert waar dit bijdraagt aan de bovenstaande doelen. Verder levert het beraad een bijdrage aan de opbouw van de parochie door communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren. Een doelstelling is om tot een levende gemeenschap te komen waarbij we elkaar steunen en helpen. Tevens onderhoudt het beraad Diaconie contacten met reeds bestaande groeperingen die in de hulpverlenende sector werkzaam zijn.

In de Sint Adrianusparochie zijn er verschillende werkgroepen die samen het beraad Diaconie vormen. Deze werkgroepen doen dienstbaar werk. Zo worden nieuwe parochianen welkom geheten. Bij de geboorte van een nieuw leven binnen de parochie komt er de baby bezoekgroep voor het dopen. Een werkgroep regelt speciale seniorenvieringen. Daarnaast is er een werkgroep die na een groot verlies een luisterend oor kan bieden en met u meeleeft. Hieronder worden de werkgroepen nader toegelicht.

Voorzitter:
dhr. Marnix Kouwenhoven

Bij het Beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Bezoek nieuwe parochianen:
Coördinator:
mw. M. Groenewegen
Het doel van de groep contactpersonen / ontvangstcomité nieuwe parochianen, is het begroeten van nieuwe parochianen in onze parochie. Dit gebeurt d.m.v. een bloemetje en desgewenst een bezoekje van een van onze leden, die de nieuw ingezetenen wegwijs maken in het parochiegebeuren. Hiermee hopen wij contact te leggen tussen de parochie en haar nieuwe leden. De groep heeft eveneens tot taak: verbetering van contacten tussen parochianen, parochiebestuur en pastores.

Baby bezoekgroep:
Coördinator:
mw. Y. de Jong
Nadat op de pastorie een geboortekaartje is ontvangen, wordt (meestal binnen een week of drie) de familie bezocht en gefeliciteerd door een bezoekster. Tijdens het bezoek wordt - indien gewenst - enige informatie verstrekt over de doopmogelijkheden.

Seniorenviering / bejaardenbezoek:
Coördinators:
mw. J. Hakvoort
mw. M. Barendse-Enckevort

Autovervoer:
Coördinator:
dhr. H. van Wijk

Open Kerk:
Coördinator:
dhr. W. van Paassen

Omzien naar elkaar:
Coördinator:
mw. J. v.d. Voort-Zwinkels

Meeleven na een verlies
Coördinator:
mw. J. v.d. Voort-Zwinkels

Kerkradio
Coördinator:
dhr. C. Hogervorst

Missie, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede (M.O.V.):
Coördinators:
mw. M. Waardijk-van Louvezijn
dhr. Piet van der Helm

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Secretariaat van de P.C.I.-en van Maasdijk, Naaldwijk, Honselersdijk
mw. W. van der Meer-Groenewegen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.