Beraad Diaconie

Het Beraad Diaconie / Gemeenschapsopbouw heeft onder meer tot taak de sociale belangen binnen en buiten de parochie te behartigen. Zij zal op dit terrein coördineren, activeren en organiseren waar dit verlangd wordt.
Verder zal zij proberen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie tot een levende gemeenschap en de communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren daar waar mogelijk is.
Tevens zal de groep contacten onderhouden met reeds bestaande groeperingen die in de hulpverlenende sector werkzaam zijn.

Voorzitter:
dhr. Frank van Veen

Bij het Beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Bezoek nieuwe parochianen:
Coördinator:
mw. M. Groenewegen
Het doel van de groep contactpersonen / ontvangstcomité nieuwe parochianen, is het begroeten van nieuwe parochianen in onze parochie. Dit gebeurt d.m.v. een bloemetje en desgewenst een bezoekje van een van onze leden, die de nieuw ingezetenen wegwijs maken in het parochiegebeuren. Hiermee hopen wij contact te leggen tussen de parochie en haar nieuwe leden. De groep heeft eveneens tot taak: verbetering van contacten tussen parochianen, Parochiebestuur en pastores.

Baby bezoekgroep:
Coördinator:
mw. Y. de Jong, tel. 0174-629638 (tussen 19.00 en 21.00 uur)
Nadat op de pastorie een geboortekaartje is ontvangen, wordt (meestal binnen een week of drie) de familie bezocht en gefeliciteerd door een bezoekster. Tijdens het bezoek wordt - indien gewenst - enige informatie verstrekt over de doopmogelijkheden.

Seniorenviering / bejaardenbezoek:
Coördinators:
mw. J. Hakvoort, tel. 0174-629995
mw. M. Barendse-Enckevort, tel. 0174-670444

Autovervoer:
Coördinator:
dhr. H. van Wijk

Open Kerk:
Coördinator:
dhr. W. van Paassen, tel. 621042

Omzien naar elkaar:
Coördinator:
mw. J. v.d. Voort-Zwinkels, tel. 0174-628476

Meeleven na een verlies
Coördinator:
mw. J. v.d. Voort-Zwinkels, tel. 0174-628476

Kerkradio
Coördinator:
dhr. C. Hogervorst, tel. 0174-627876

Missie, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede (M.O.V.):
Coördinators:
mw. M. Waardijk-van Louvezijn, tel. 0174-626759
dhr. Piet van der Helm

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Secretariaat van de P.C.I.-en van Maasdijk, Naaldwijk, Honselersdijk
mw. W. van der Meer-Groenewegen, Tel. 0174 628990

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

“Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”