Beraad Diaconie

Het Beraad Diaconie / Gemeenschapsopbouw heeft onder meer tot taak de sociale belangen binnen en buiten de parochie te behartigen. Zij zal op dit terrein coördineren, activeren en organiseren waar dit verlangd wordt.
Verder zal zij proberen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie tot een levende gemeenschap en de communicatie tussen mensen te bevorderen en te verbeteren daar waar mogelijk is.
Tevens zal de groep contacten onderhouden met reeds bestaande groeperingen die in de hulpverlenende sector werkzaam zijn.

Samenstelling

Voorzitter:
dhr. Frank van Veen

Omzien naar elkaar:
mw. J. van der Voort, 0174-628476

Bezoek nieuwe parochianen:
mw. M. Groenewegen

Baby bezoekgroep:
mw. Y. de Jong, tel. 0174-629638

MOV:
mw. M. Waardijk-van Louvezijn, tel. 0174-626759

Seniorenviering / bejaardenbezoek:
mw. J. Hakvoort, tel. 0174-629995

Autovervoer:
dhr. H. van Wijk

Pastoraatsgroep:
mw. M. Groenewegen-Barendse, tel. 0174-627663

Bij het Beraad behoren de onderstaande werkgroepen:

Open Kerk:
dhr. W. van Paassen, tel. 621042

Meeleven na een verlies
Coördinator:
mw. J. v.d. Voort-Zwinkels, tel. 0174-628476

Kerkradio
Coördinators:
dhr. C. Hogervorst, tel. 0174-627876

Seniorenvieringen
Coördinatie:
mw. M. Barendse-Enckevort, tel. 0174-670444
mw. J. Hakvoort, tel. 0174-629995

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Secretariaat van de P.C.I.-en van Maasdijk, Naaldwijk, Honselersdijk
mw. A. van Heijningen, tel 0174-627499

Ontvangstcomité Nieuwe parochianen
Het doel van de groep contactpersonen / ontvangstcomité nieuwe parochianen, is het begroeten van nieuwe parochianen in onze parochie. Dit gebeurt d.m.v. een bloemetje en desgewenst een bezoekje van een van onze leden, die de nieuw ingezetenen wegwijs maken in het parochiegebeuren. Hiermee hopen wij contact te leggen tussen de parochie en haar nieuwe leden. De groep heeft eveneens tot taak: verbetering van contacten tussen parochianen, Parochiebestuur en pastores.

Coördinatie:
mw. M. Groenewegen

Babybezoekgroep
Nadat op de pastorie een geboortekaartje is ontvangen, wordt (meestal binnen een week of drie) de familie bezocht en gefeliciteerd door een bezoekster. Tijdens het bezoek wordt - indien gewenst - enige informatie verstrekt over de doopmogelijkheden.

Coördinatie:
mw. Y. de Jong-ter Schure, tel. 0174-629638 (tussen 19.00 en 21.00 uur)

Missie, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede (M.O.V.)
Contactpersoon:
mw. W. Waardijk-van Louvezijn, tel. 0174-626759

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.