Federatie magazine

"Franciscus Focus" is het RK Magazine voor alle parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. Elke parochie heeft zijn eigen pagina’s. Het bevat veel nieuws en informatie, o.a. het overzicht van alle vieringen in de verschillende parochiekernen. Het magazine verschijnt in de regel 11 keer per jaar.

Elke parochie heeft een eigen correspondent bij wie het lokale nieuws kan worden aangeleverd. Deze kopij stuurt u naar uw eigen lokale redactie. Algemeen nieuws kunt u sturen naar redactiefederatieblad@rkwestland.nl  

Franciscus Focus is ook digitaal te bekijken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.