Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.