Kopij federatie blad

In onze parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin verschijnt vanaf maart 2024 elf keer per jaar het federatie magazine Franciscus Focus. Elke parochie van onze federatie heeft een eigen plek in deze uitgave en dat betekent ook nieuwe e-mailadressen (redactie<plaatsnaam>@rkwestland.nl) om uw kopij aan te leveren.

Voor algemene zaken kunt u de kopij sturen naar: redactiefederatieblad@rkwestland.nl

LET OP: inleverdatum kopij voor elke uitgave is de 2e van de maand

Onderstaand overzicht geldt vanaf 16 januari 2024.

parochie

plaatsnaam

e-mailadres

HH Martelaren van Gorcum De Lier redactiedelier@rkwestland.nl
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 's-Gravenzande redactiesgravenzande@rkwestland.nl
H. Egbertus en H. Lambertus Heenweg redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl
H. Egbertus en H. Lambertus Hoek van Holland redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad Honselersdijk redactiehonselersdijk@rkwestland.nl
Sint Andreas Kwintsheul redactiekwintsheul@rkwestland.nl
Sint Adrianus Naaldwijk redactienaaldwijk@rkwestland.nl
H. Jacobus Maasdijk redactiemaasdijk@rkwestland.nl
H. Machutus Monster redactiemonster@rkwestland.nl
H. Bartholomeus Poeldijk redactiepoeldijk@rkwestland.nl
Sint Elisabeth Wateringen redactiewateringen@rkwestland.nl

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.