Financiën

De bestuursportefeuille Financiën wordt beheerd door Mw. Y.S.M. van der Noll-van der Burg. Zij is het aanspreekpunt voor de volgende werkgroepen:

Boekhouding
Wekelijks wordt onze financiële administratie bijgehouden door mw. A. Vermeulen-Vermeulen. Doorgaans kunt u haar woensdagochtend in de pastorie vinden. In overleg met onze penningmeester verzorgt zij de betalingen, inkomsten en vergoedingen voor onze parochie. Hebt u hierover vragen, dan kunt u contact met haar opnemen.
Contactpersoon: mw. A. Vermeulen-Vermeulen

Commissie ‘kerkbijdragen’
Door deze werkgroep worden activiteiten ontplooid die samenhangen met het ontvangen van de jaarlijkse vrijwillige kerkbijdragen. Een tweetal vrijwilligers verzorgt de financiële administratie rond de actie. In tegenstelling tot de landelijke ‘Actie Kerkbalans’ wordt in onze parochie de actie eind april/begin mei gehouden. Verder zorgt een groep vrijwilligers er voor, dat de envelop met het verzoek tot deelname aan de ‘Actie Kerkbalans’ bij u in de brievenbus komt. Bij nieuwkomers in de parochie en jongeren die 18 jaar geworden zijn, wordt een inschrijfformulier bijgevoegd en twee weken later weer opgehaald.
Contactpersoon: mevr. T. de Wit

Kerkbijdrage: NL20 RABO 0336.214.014
Overige betalingen: NL13 RABO 0336.227.817

Werkgroep collectanten
Deze werkgroep bestaat uit 15 leden. De collectanten collecteren per toerbeurt in de weekendvieringen. Daarnaast verzorgen zij de deurcollectes voor speciale goede doelen door het jaar heen. Tevens wordt er door de werkgroep gecollecteerd na een avondwake. Daarnaast tellen zij periodiek het kerkbezoek. De werkgroep komt eenmaal per jaar bij elkaar om haar werkzaamheden te evalueren.
Contactpersoon: dhr. M. v.d. Spek

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.