Koren

Parochiekoor St. Caecilia
Het koor verleent haar medewerking aan drie vieringen in de maand. We hebben momenteel 38 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de parochiekerk. Er wordt regelmatig nieuwe muziek ingestudeerd. Ook zingen wij in rouw- en trouwdiensten ongeveer 15-20 keer per jaar.
Contactpersoon: mevr. A. van Winden

Tussenkoor 'Het Constantkoor'
Het Constantkoor is in 1995 opgericht, het is een gemengd koor en telt gemiddeld 35 leden. De koorrepetitie is op maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in de kerk. Het koor zingt tijdens de reguliere vieringen in de kerk en eveneens bij doopvieringen. Bij de feestelijke vieringen van Kerstmis, Pasen en Pinksteren is het Constantkoor ook present. Rond de kerstdagen zingt het koor speciaal voor de ouderen in het verzorgingshuis ‘Triangel’.
Contactpersoon: mevr. K. Houweling

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.